handdator

Visa fullständig version : Partners till individer i annan söklistawalgot
2020-04-24, 12:11
En anförvant som använder 2019.2 lyckas inte hitta något sätt att skapa en söklista som enbart innehåller partners till personerna i en annan söklista.

Utan att använda 'extra' flaggor kan inte heller jag lyckas. (Min Disgen-erfarenhet baserades på version 8 och har med åren som gått blivit reducerad.)

Går det att skapa en sådan söklista utan tillkommande flagg-exercis? I så fall, hur?

En annan fråga som uppstått är denna: Kan man enkelt skapa en söklista som enbart innehåller komplementmängden till individerna i en annan söklista?

Olle_Olsson
2020-04-24, 16:53
Svårt att förstå vad som du tänker göra, så jag svarar på vad jag tror, att du eftersöker.
Hur man kan söka personer i de nyare Disgen.
Öppna ”Sök/Person”, Nollställ sökvillkor (ska man alltid göra). Klicka på Relaterade i vänstermarginalen.
Under ”Relationstyp” finns flera att välja på.
Ett exempel; Sök personer som är gifta med ”Agnes”. (eller efternamn)
Under relationstyp> välj ”Partner”, i Förnamn skriv ”Agnes”, och då får du upp en söklista med alla personer (mest män) som har en partner som heter Agnes.
Dessutom kan du lägga till en ort (Församling, By, gård), eller ta med vissa Notistyper ( Flytta över från Valda till "Välj bland", ex-vis flytta över alla utom "Skild")

walgot
2020-04-24, 17:48
Förtydligande via exempel:
- I en söklista X finns ett antal individer. Hur skapas en söklista Y som innehåller enbart samtliga partners till alla individer som finns i söklista X, utan att gå omvägen via speciella flaggor?
- I en söklista Z finns ett antal individer. Hur skapas en söklista W som innehåller alla registrerade individer som inte finns i söklista Z, utan att gå omvägen via speciella flaggor?

Olle_Olsson
2020-04-24, 19:21
För ditt exempel med söklista x + y, så finns svaret i mitt tidigare exempel (inga flaggor inblandade).
Din söklista z med ett visst antal personer, resterande personer i databasen får du genom att göra en ”negativ sökning”.
Exempel; gör först en sökning /Nollställ/ i ort; Välj Sverige och en söklista visas (notera antalet personer) öppna söklistan igen (utan att nollställa) klicka på ”Negativ sökning” i söksidans rubrik, och en ny söklista visas (för alla som inte har Sverige som ”land”) (notera antalet personer). För att kolla att det stämmer, Sök igen / Nollställ, och klicka sen på ”Sök” = då får de med alla i databasen.
Extra koll; jämför antalet personer i första + andra sökningen = de ska vara alla i databasen.

walgot
2020-04-24, 22:46
Mina försök till förtydliganden misslyckades uppenbarligen. Tack ändå för svarsvilja och hjälpsamhet.

Om de söklistor jag utgår ifrån varit framsökta via något enkelt kriterium hade problemet varit lättlöst och mitt frågebehov varit obefintligt. Söklistorna är emellertid 'befolkade' via en sekvens av sökoperationer. Därför går det ju inte att söka efter partners till individer som utmärks på annat sätt än att finnas i en redan konstruerad söklista. Av samma skäl kan jag inte heller söka efter de individer som utmärks enbart av att _inte_ finnas representerade i en sådan "mödosamt" skapad söklista.

Den enda gemensamma egenskap (utöver att vara registrerade som individer) som individerna i mina 'start'-söklistor har, är att de finns representerade i dessa söklistor.

Tilläggas kan att det i det första sökproblemet kommer att finnas partners som också finns i utgångssöklistan, Dessa individer skall representeras i såväl utgångssöklistan som i resultatsöklistan.

Det är givetvis möjligt att få fram mina önskade sökresultat om jag använder flaggor som hjälpmedel. Mina frågor avser dock om framgång kan nås utan sådana 'hjälp'-flaggor.

Olle_Olsson
2020-04-26, 11:38
Ibland är det svårt att beskriva ett problem, då kan det vara lättare att prata med någon.
Mitt förslag är att då kontaktar en fadder,
https://www.dis.se/fadder-lista