handdator

Visa fullständig version : Skype, starta möteBetoni
2020-04-28, 11:35
Bifogar en beskrivning hur man kan starta ett Skypemöte med deltagare som själva inte har Skype installerat. Notera att den som vill starta mötet måste ha Skype.