handdator

Visa fullständig version : Disgen 8.2b beta 3DanielBerglund
2011-05-30, 00:03
För omväxlings skull gör vi en allmän beta med Disgen 8.2b. Se mer information här (http://wiki.dis.se/w/index.php/Disgen_8.2b_beta). Synpunkter på betan meddelas i denna tråd.

DanielBerglund
2011-05-30, 00:22
Nyheter i 8.2b är som följer:


Sökning i Dispos efter källor knutna till ortnamn i personens första händelsenotis, t.ex. uppslag i husförhörslängder med stöd av GIDx-indexering.
Kartfunktionen har kompletterats och justerats på följande punkter

Registrerade orter visas också som ikoner (som tidigare de refererade orterna).
Möjlighet att visa rutnät i kartan.
Möjlighet att visa teckenförklaringar i kartan
Val av koordinatsystem RT 90 eller SWEREF 99 TM för rutnätet.
Mätverktyget indikerar utöver m eller km nu också gamla mil eller fot.
Visa ortsinformation för utpekad ort i kartans ortpanel.
Sökning i Dispos efter källor knutna till markerat ortnamn i kartans ortpanel, t.ex. uppslag i husförhörslängder med stöd av GIDx-indexering.
Mer komplett rubrik i kartan för visade an- och stamtavlor.
Utskrift av en eller två varianter av visad kartbild på egen sida.
Användningen av fixpunkter vid placering av kartbild har förändrats och förbättrats (placering sker från placeringspanelen istället för från kartans Popup-meny.
Demoversionen tillåter inte export av kartpaket, inte heller placering av mer än 10 kartbilder. Både demo- och ReadOnly-versionerna tillåter dock import av godtyckligt antal kartbilder via kartpaket.

Stabilitetsfixar baserade på automatiskt inskickade buggfiler. Tack till alla som skickat in buggfilerna!
(DR#2624) Gedcomimport klarar nu alla varianter av CR och LF som radseparator, dvs även Mac- och unixformat.
Uppdaterade språkfiler.
(DR#2621) Fixat problem med vissa textrutor (t ex efternamnsrutan vid sökning) som tidigare hade all text markerad när dialogen öppnades, men som i 8.2a inte hade texten markerad.
(DR#2274) Markör för portätt syntes inte
Källhanteringen har nu koppling till ArkivDigital och SVAR, förutom Genline.
"Kontrollera notiser": mellanslagskontroll, och kontroll av barn/giften i tidsordning, kan nu stängas av.
(DR#2644) Fixat "Då bild av kartfönster skall sparas sätts inte filnamn till bmp resp jpg. gammalt filnamn visas felaktigt."
(DR#2381) Rättat utskrift av släktbok.
Fixat krasch i utskrift av komprimerad antavla när det är mycket text i varje box
Rättat finsk språkfil för att hindra krasch i vissa fall
Förhindrat krasch vid borttagning av favorit när favoritlistan är tom
Rättat DR#2705 där inläggning av datum på en skild-notis gav dubbla skildnotiser.
Fixat HTML-mallhantering så att <!--! inleder kommentar som inte ska skrivas ut. Vanliga kommentarer <!-- skrivs numera ut.
Rättat DR#2495 som gäller bröllopsfoto i mall nummer 5 och 8.

DanielBerglund
2011-05-31, 00:37
Wikisidan är uppdaterad med länkar till två informationsblad som Björn J har skrivit. Även dessa är bra om vi får synpunkter på.

M00393
2011-06-16, 08:57
Fixat HTML-mallhantering så att <!--! inleder kommentar som inte ska skrivas ut. Vanliga kommentarer <!-- skrivs numera ut.
Formuleringen i denna punkt tycker jag är oklar. Detta gäller även HTML-koden "<!" o.s.v. som inte är korrekt skrivna.

Christina
2011-06-16, 18:51
Hej
I vilken web-läsare och och i vilken version syns kommentarerna?
I Mozilla Firefox syns inte det när man kollar visa källkod på web-sidan
Syns i I:E explorer 7

Kan inte du lägga upp en skärmdump som visar hur kommentarerna är synliga i webbläsaren?

m11916
2011-06-17, 08:45
Detta är bara kommentarer i mallarna, för de som utvecklar/anpassar mallarna, som aldrig ska visas på skärmen. Skriver man <!--! så kommer texten inte med till HTML-filen när man kör exporten, använder man bara <!-- (som är HTML standard för kommentar) så exporteras kommentarstexten till HTML-filerna.
Kan vara användbart vid felsökning eller om man som jag använder FreeFind för indexering.

M00393
2011-06-17, 14:25
Är helt införstådd med vad som åsyftas. Men skriver man <!--kommentar--!, utan avslutningskoden > eller endast ett ! som avslutning så är det detsamma som om man bara skriver "<!-- detta är en kommentar". Då utesluts allt efter <--! och fram till avslutningskoden "</P>" för texten. Det skall alltså vara <!--kommentar-->.

m11916
2011-06-17, 14:34
För en kommentar som bara ska finnas i mallen skriver man <!--! kommentar -->, för en kommentar som ska finnas i den HTML-filen efter export skriver man <!-- kommentar -->

M00393
2011-06-17, 15:23
Jag kan inte se att det är någon skillnad i effekt på dessa båda koder. Båda bör göra att kommentaren inte visas. Det andra utropstecknet i "<!--!" har ingen betydelse, det ingår väl i kommentartexten. Så fungerar det enligt Dan Josefssons "Nyckeln till din egen hemsida på Internet" och vid test på "HtmlEdit – din svenska HTML- Editor".

m11916
2011-06-17, 22:10
<!--! kommentar --> är specifikt för Disgens HTML-generering och används bara i mallarna, inte i de genererade HTML-filerna. Fungerar fr.o.m 8.2b beta 4.

Karl-Edvard Th
2011-06-25, 18:28
Är det ingen som kan svara på denna fråga?

Skall vi släppa ut 8.2b med en sökfunktion som inte fungerar i Dispos?

DanielBerglund
2011-06-26, 22:49
Skall vi släppa ut 8.2b med en sökfunktion som inte fungerar i Dispos?
Sökfunktionen fungerar som den ska och kommer att släppas i det skicket den är!

Dock verkar du ha något problem med kopplingen från Dispos till Genline, men det har inget med Disgen att göra. Det har närmast att göra med att kopplingen från Dispos till Genline är gjort på ett sätt som är ganska "bräckligt". Vi diskuterar med dem hur en koppling till Ancestry ska se ut, och den blir nog betydligt robustare.

DanielBerglund
2011-06-26, 23:30
Jag kan ju för övrigt meddela att betatesterna precis är avslutade och att inga fler ändringar kommer i 8.2b. Det har varit ett par extra rättningar jämfört med den 8.2b beta 3 som ligger ute för allmän betatest, men i stort sett visar den hur den färdiga 8.2b kommer att se ut.

Christina
2011-06-27, 17:16
Är det någon som har testat att använda Ancestrys svenska kyrkoböcker? Fungerar det oavsett vilket abonnemang man har på Ancestry?

Charlotte
2011-06-27, 21:49
När jag startade 8.2b före Genline/GFF så fungerade inte bildvisningen för Visa för befintligt GID. Koppla blev inte aktiv heller. Startar jag i omvänd ordning, dvs Genline/GFF först fungerade allt perfekt.

Är det så att Genline/GFF måste vara startad innan 8.2b för att knapparna Koppla och Visa ska fungera? I så fall bör den info framgå att Genline/GFF ska startas innan Disgen 8.2b.

DanielBerglund
2011-06-27, 22:53
För mig fungerar det att starta GFF efter att Disgen startats, och det ska inte vara någon skillnad mot tidigare version heller.

Charlotte
2011-06-28, 00:01
Ok, då var det förmodligen bara något temporärt bekymmer jag hade.