handdator

Visa fullständig version : ZOOM att ansluta till ett möteBetoni
2020-05-11, 12:01
Bifogar en beskrivning på hur man ansluter till ett ZOOM-möte, antingen med ZOOM installerat i datorn (rekommenderas) eller via webbläsare. Tänk på säkerheten.