handdator

Visa fullständig version : Yrkesbenämningar förav beridna soldaterm19780
2020-06-01, 08:24
I mina anor ingår flera kavallerister. Jag vill i notiserna i Disgen 2019.2 använda de benämningar som var typiska för resp. militära förband och tid, t ex sventjänare, ryttare, dragon eller husar. Nackdelen är att detta gör sökning besvärlig.

Måste jag då för att underlätta sökningen för var och en av de beridna ha dels en yrkesnotis kavallerist och dels en eller flera yrkesnotiser med ovanstående mera specifika benämningar (och deras förehavanden m.m. som sådana). Klumpigt! Någon som har bättre förslag?

Tilläggas bör att jag markerar officerare och soldater oavsett kategori, dvs alla knektar, kavallerister, artillerister, båtsmän osv, med en flagga och att jag inte ”har råd” med flera flaggor.

Torgny Larsson
2020-06-01, 23:33
Det finns ingen begränsning på hur många flaggor du kan ha.

Christer
2020-06-03, 19:59
Personligen har jag funderat över att börja använda en samlingsflagga för alla typer av militärer för att tillgodose behovet av att hitta alla typer av militärer oberoende av titulatur.