handdator

Visa fullständig version : Indrag i textnotis?m19780
2020-06-22, 17:22
I textnotiser vill man inte sällan markera citat, förutom med citationstecken, med indrag, dvs bredare vänstermarginal. Hur göra?

Anders Larsson
2020-06-23, 20:58
Hej Lars,

De enda formateringar man kan göra i en textnotis är "ny rad" och "nytt stycke", så har det alltid varit. För nytt stycke kan man ange hur mycket indrag man vill ha. Vill man ha mer avancerade former av formatering så har alltid rekommenderats att använda Word. I Word har man också fler möjligheter att hantera bilder. Anledningen till att mer avancerade former av formatering inte kan tillåtas är att man kan välja olika format på arket vid utskrift. Texten måste då anpassas automatiskt till bredden och höjden på arket.

Hälsningar,
Anders Larsson

m19780
2020-06-24, 20:17
Tack, Anders! Du bekräftar vad jag själv tycker mig ha märkt.
Bästa hälsningar
Lars