handdator

Visa fullständig version : Personer utan exakta datum kommer inte med i Html47359
2020-07-28, 16:11
Hej! Efter kontakt med hjälpsam fadder har jag förstått att det krävs exakt födelse- eller dödsår för att personen skall synas i HTML-utdraget. Detta innebär att huvudparten av mina äldre anor inte kommer med då kyrkböcker saknas. Jag vet emellertid via andra handlingar ex vis MTL. domböcker bouppteckningar etc ganska väl dessa årtal men anger då "beräknat", "omkring" e dyl vilket alltså inte duger! Med förlov sagt- korkat?
Gäller samma för disbytutdrag blir jag tveksam att skicka in sådant.
Hälsningar Mats Olander

Olle_Olsson
2020-07-28, 22:37
Disgen 2019, Export till HTML;
Vid registrering i Disgen är det vanliga att ange ett ”exakt datum”, men när man inte vet exakt, så för HTML-exporten ska fungera så räcker det med bara årtalet.
Men när man inte vet årtalet, så finns även andra varianter i Disgen, man kan ange ungefärligt eller beräknat etc,
men då måste man göra detta via ”Lampan” (till höger i inmatningsfältet);
Klicka på ”lampan” vid registrering av Född /& Död;
• Exakt (den använder man om man tidigare lagt in beräknat mm, och i senare skede fått reda på ”exakt” datum, då måste man använda denna ”ruta”)
• Ungefärligt (Omkring/ Beräknat/ Uppskattat/ samt Tolkat (med datum, men fungerar inte med Datumfras)
• Intervall (Före / Efter / Mellan)
• Period (år-år)
• Fras (Fungerar inte vid HTML-export)

Olle_Olsson
2020-07-28, 23:26
För att komma med i Disbyt
För att en person ska komma med i Disbyt krävs både för- och efternamn samt minst en händelse med både datum och Församling och Län eller Land (för utlandet).
Personer med händelser före år 1500, kommer inte med.
Bara årtal visas - inte hela datumet
(Datumfraser, troligen ungefär som för HTML-export)

Olle_Olsson
2020-08-04, 17:37
Datumhantering vid registrering i Disgen 2019, för att komma med i Disbyt;
Vid registrering i Disgen är det vanliga att ange ett ”exakt datum”, men när man inte vet exakt, så för Disbyt ska kunna tolka, så räcker det med bara årtalet.
Men när man inte vet årtalet, så finns även andra varianter i Disgen, man kan ange ungefärligt eller beräknat etc,
men då måste man göra detta via ”Lampan” (till höger i inmatningsfältet);
Klicka på ”lampan” vid registrering av Född /& Död;
• Exakt (den använder man om man tidigare lagt in beräknat mm, och i senare skede fått reda på ”exakt” datum, då måste man använda denna ”ruta”)
• Ungefärligt (Omkring/ Beräknat/ Uppskattat/ samt Tolkat
• Intervall (Före / Efter / Mellan)
• Period (år-år)
• Fras (Fungerar för Disbyt)

m11916
2020-08-04, 19:58
Använder man Dis policy som urval för vilka som man vill exportera till HTML kommer endast de personerna där man angivit datum med datum-typen exakt med.
Ungefärligt, intervall, period och fras tolkas inte. Vill man ha med alla äldre, där någon av dessa datumtyper använts, eller inget datum alls har angetts fårman själv göra urvalet vi söklista.
Själv använder jag följande rutin:
1. Sök personer födda för minst 110 år sedan
2. Utöka söklistan med ”Partners”
3. Utöka söklistan med ”Alla anor”
4. Gå till punkt 2 tills inga fler personer adderas
5. Radera, i söklistan, alla personer födda för mindre än 110 år sedan
6. Addera personer döda för minst 10 år sedan
7. Exportera från söklistan

47359
2020-08-06, 19:41
Använder man Dis policy som urval för vilka som man vill exportera till HTML kommer endast de personerna där man angivit datum med datum-typen exakt med.
Ungefärligt, intervall, period och fras tolkas inte. Vill man ha med alla äldre, där någon av dessa datumtyper använts, eller inget datum alls har angetts fårman själv göra urvalet vi söklista.
Själv använder jag följande rutin:
1. Sök personer födda för minst 110 år sedan
2. Utöka söklistan med ”Partners”
3. Utöka söklistan med ”Alla anor”
4. Gå till punkt 2 tills inga fler personer adderas
5. Radera, i söklistan, alla personer födda för mindre än 110 år sedan
6. Addera personer döda för minst 10 år sedan
7. Exportera från söklistan

Tack för svar!

Olle_Olsson
2020-08-09, 22:27
Sök personer / Nollställ / Fler villkor;
Att lägga ihop två olika söklistor, lika som förslaget här ovan;
Gör som punkt 1-5, och spara söklistan med högerklick, välj ”Spara söklista som” sätt namn på filen och spara den.
Stäng söklistan.
Sen gör du Pkt 6, Sök; Död; till och med; 2009-12-31 (10 år). OK
När detta är klart, högerklick i söklistan, Välj; Lägg till från söklista i fil (hämta den sparade filen ”XXXX.dgseek”), så läggs dessa två söklistor ihop.
Klart

15594
2020-09-09, 21:10
Hej
Jag har personer med i söklistan som inte kommer med i html-exporten från 2019.2. Dessa personer kom med när jag gjorde html-export i 8.2c. Och jag har varken född-notis eller död-notis.

Olle_Olsson
2020-09-10, 11:05
Svar till Per-Ove Ekman;
HTML export i Disgen 8; Här kommer alla personer i databasen med i exporten.

I Disgen 2019, kom möjligheten att kunna göra en HTML-export utan att ta med nu levande personer (om man vill visa en Digital släktbok på Internet, eller lägga in på en hemsida).
Disgen 2019, har som standard rutan ”Ta med personer enligt nedan” ikryssad, och det betyder;
Minst 10 år från dödsfall, eller minst 110 år från sista händelse (för att personen ska komma med i exporten)

Om man tänker använda HTML-exporten för ”eget bruk” så kan man ta bort krysset, och då kommer alla personer i databasen med i exporten.

15594
2020-09-10, 21:03
Jag vill ha med alla personer då det är för "eget bruk", jag har ändrat i bockningen och satt gränserna till 0 år. Personerna är med i Söklistan men de kommer inte med i html-exporten. Personer som avlidit i år tas inte heller med även om jag satt gränsen för dödsfall till 0 år. I det fallet tog jag bort döds-notisen och då kom hen med i html-exporten.

Olle_Olsson
2020-09-10, 22:17
När man gör HTML-exporten för ”eget bruk”;
Ta bort krysset för Ta med personer enligt DIS policy

Edgar
2020-09-10, 22:41
Tyvärr är rubriken "Välj personer att ta med i exporten" på den här rutan missvisande och leder till missförstånd, se bild. Det paradoxala är att om man, i strid mot rubriken, väljer att inte ta med något av dessa alternativ i exporten, d.v.s. avmarkerar alla kryssrutor, får man ovillkorat med alla personer i databasen. Rubriken borde vara något i stil med "Begränsa exporten enligt nedan". Ändringsförslag ligger inlagt i kön.

15594
2020-09-13, 22:06
Tack Edgar! Nu förstår jag hur det fungerar. En liten kommentar bara: Om man avmarkerar båda rutorna så behöver man inte få med hela databasen i exporten, jag kan ju fortfarande ta det urval av individer jag har i söklistan.

Edgar
2020-09-13, 22:51
Det man väljer i första läget under "Välj personer att ta med i exporten" är egentligen inte att val av personer att ha med i exporten utan man lägger in ett filter med begränsningar, som appliceras på de personer som man i sista ledet väljer att utgå ifrån, t.ex. från en söklista eller utifrån flaggor eller alla. Att det i praktiken är en begränsning och inte ett positivt val man gör i första ledet är uppenbart eftersom man, om man inte väljer något, får med alla.

BoHakan
2020-09-16, 15:30
Hej
Disbyt behöver inte ha fullständigt datum.
Det fungerar med enbart 4-ställigt årtal.
Hälsningar
Håkan Johansson
Disbyt-ombud