handdator

Visa fullständig version : Konvertering till Disgenort för enskild flaggavirde1
2020-07-28, 16:56
Jag undrar varför man inte kan göra en konvertering till Disgenort för endast vald flagga (tidigare Flock) utan måste göra det för hela databasen? Jag har flera "flockar" från vänner som jag hjälper, men är inte intresserad av att konvertera dess orter. Totalt har jag över 27000 orter så det tar väldigt lång tid om jag ska konvertera alla. Nu är jag intresserad av att konvertera orter för en ny "flock"/flagga som jag handlägger med anledning av ett DNA-test. Då är det till mycket stor hjälp om man kan söka på orter.

Christer
2020-07-29, 11:03
Det är en god idé som jag noterar för framtiden (ärende 6895).