handdator

Visa fullständig version : (EJPEG: JPEG error #60)598
2020-09-17, 16:54
Jag har just köpt Häradskartan för Sörmland anpassad för DIS och installerat alla kartbladen.
Jag får upp kartorna 1-70 men kartorna därefter 71-96 fungerar inte, jag får felmeddelandet (EJPEG: JPEG error #60).
Det pekar mot att det är något fel på jpg-filerna men det går bra att öppna jpg-filerna som bilder.
Är det någon som har råkat ut för detta och har en förklaring på vad det kan bero på?
/Sven

598
2020-09-17, 20:44
Komplettering, kartorna går bra att se till zoomnivå 29, därefter kommer ovanstående felmeddelande.

Olle_Olsson
2020-09-20, 11:05
Tips kolla tidigare fråga;
https://forum.dis.se/vb/showthread.php/3830-Fel-vid-visning-av-Gr%C3%B6na-Kartan-i-Disgen-2019?highlight=JPEG+error+%2360

598
2020-09-20, 16:02
Tack!
Då är det troligen fel på USB-minnet, jag får kontakta kansliet i morgon och be dem skicka ny a kartor.

598
2020-09-20, 16:49
Felet löst, inget fel på USB.
Om man importerar kartorna enligt instruktionen som följer med på DVD får man detta fel.
Man skall istället bara kopiera hela kartmappen till Kartförråd - MapSpace- HEK och därefter uppdatera kartdatabasen.