handdator

Visa fullständig version : Sökning efter person med två efternamn, t ex patronymikon och soldatnamnm19780
2020-11-12, 12:20
För att söka en soldat räcker det i regel med att skriva något (sing.) av efternamnen. Bland svaren är det sedan enkelt att finna den eftersökte.

Men i åtminstone något fall är det nödvändigt att antingen söka med bägge namnen eller med endera namnet jämte trunkering med asterisk. Märkligt! Intrycket är att namnen i detta fall "hänger ihop". Jag har ändå raderat namnen och skrivit in dem igen.

Christer
2020-11-12, 14:14
Jag testade nu att söka på Andersdotter resp Karlström och fick i båda fallen träff på kvinnan.

I den inbyggda hjälpen för detaljerad sökning kan du läsa om följande specialfall:
"Ett specialfall är efternamn med prefix, t.ex. von Post. Alla efternamn som börjarmed liten bokstav räknas inte som ett eget namn utan räknas som ett prefix till efterföljande namn. En person som heter Kruuse af Verchou har därmed två efternamn "Kruuse" och "af Verchou". Ett annat exempel från nätet: Karl Theodor von und zu Guttenberg har alltså bara ett efternamn: "von und zu Guttenberg."