handdator

Visa fullständig version : Norska fylkenZedo
2020-12-21, 15:24
Det finns så många olika definitioner av fylken i Norge. Jag undrar vilken av dem jag skall använda? Jag tror det ändrades igen 2020. Jag får alltid en massa fel när jag gör mitt Disbyt-utdrag.

Tacksamt
Inge Thulin

m00707
2020-12-22, 10:18
Hur ser felbeskrivningarna ut?
Ge något exempel.

Olle_Olsson
2020-12-22, 10:56
Ange länder utanför Sverige i Disbyt
När det gäller länder så är det nu gällande länder som ska anges.
(Detta eftersom många orter bytt land eller landet bytt namn).

Nu kan Disbyt bättre hantera följande länder;
Disbyt kan hantera ytterligare en ortnivå för Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Australien och USA, nämligen;
Fylke, Amt, County, Delstat, som kan visas, om man har angivit orterna på denna ”detalj-nivå” i sin forskning.

Redovisa nivåerna så här, men skriv inte ut orden Fylke, Amt, County, Delstat;
• Norge; Ort, Fylke, Norge
• Danmark; Ort, Amt, Danmark
• Finland; Ort, Län, Finland
• Storbritannien; Ort, Delstat, Storbritannien
• Australien; Ort, Delstat, Australien
• USA; County, Delstat, USA

Ex-vis;
King, Washington, USA
Trondheim, Sör-Tröndelag, Norge
Eller bara ”Fylke”, Norge (eller bara Norge)
https://www.dis.se/disbyt-orter-utlandet

För Norge; se bifogade PDF

Eva Dahlberg
2020-12-22, 11:15
jag anser att man ska skriva ut ordet County också i USA - det fungerar i Disbyt och det är god praxis i USA. Och det är tydligare för alla både amerikaner och svenskar.
hälsningar, Eva

Olle_Olsson
2020-12-22, 11:23
För att kolla vilka fylken som kan anges i Disbyt, kolla även detta;
Logga in i Disbyt på internet
I rutan Län, klicka på nedåt-pilen och scrolla ner till Norge, i nästa steg när ”Norge” står i Län-rutan, klicka på nedåt-pilen igen och där hittar du Norges Fylken
Du kan göra likadant med de andra länderna där man kan ange flera nivåer
(Danmark, Finland, Storbritannien, Australien och USA)

Zedo
2020-12-22, 11:29
Tack för de svaren. Alla skall följa en viss standard det blir lättare då.
Hälsningar frän Bangkok, Inge

Ulf A
2020-12-22, 11:57
Några kommentarer till ovan som ser korrekt ut:
Om alla följde den beskrivna ordningen enligt Olle skulle allt vara mycket enklare för mig vid konvertering.
Order County efter namnet på ett county fungerar och förstärker att detta är ett county men behövs ej för att disbyt konvertering skall hitta rätt.
Finska församlingar kommer snart att få en bättre visning i disbyt genom att (av Disbyt) kända orter i Finland har lagts till i tabellen för svenska ortsnamn i Sverige. I de flesta fall finns också en finsk översättning. Data har hämtas från klassisk Disbyt Finland som kommer att inkluderas i Disbyt. Ett problem som vi måste undersöka närmare är att de finska landskapen har förändrats över tiden. Detta har medfört att vissa finska orter har hamnat i fel landskap och då blir det ingen träff. Då visas ej orten bara landskapet. Disbyt har för närvarande ingen finsk språkvariant så den finska stavningen på orten visas bara om inget svenskt namn finns.

Eva Dahlberg
2020-12-22, 12:09
Men att släktforska korrekt och ange enligt standard är ju faktiskt viktigast - Disbyt är en liten del av släktforskningen ... Man delar förhoppningsvis med sig av släkten till släkten och ska då inte behöva lägga till saker ...
hälsningar,
Eva

GunnarBer
2020-12-22, 12:26
Men är det så att man vill ha in sina anor i någon databas,t. ex. Disbyt, måste man nog rätta in sig i ledet!