handdator

Visa fullständig version : Sökning av person med flera namn Disgen 2019Hans-Peter
2021-01-21, 12:27
Hej!

Jag skulle nyss söka en person i min databas, han har 3 förnamn och det är tredje namnet som är tilltalsnamnet. Det är markerat med en asterisk precis som man skall i Disgen.

Han har även bytt efternamn och båda namnen finns registrerade som efternamn.

När jag söker honom i Disgen 2019 kommer han inte upp när jag söker på tilltalsnamnet i kombination med ett av hans efternamn, han kommer ej heller upp när jag söker endast på tilltalsnamnet.

Däremot kommer han upp om jag söker enbart på hans efternamn.

Är det ett fel i Disgen eller måste jag ha asterisken med om jag skall söka på tilltalsnamnet?

Det borde väl inte vara nödvendigt tycker jag, men någon kan säkert svara.

m17835
2021-01-21, 13:00
Hej

Har du nollställt alla sökvillkor?
Har du stavat rätt?

Jag har inga problem med att söka reda på en person som har en asterisk inskriven vid sitt tilltalsnamn, men jag anger söksträngen utan asterisk.
Jag hittar personer både med asterisk och utan asterisk angiven.

Hans-Peter
2021-01-21, 17:56
Hej!

Ja till båda frågorna.

Jag provade flera gångar med olika stavning av namnet "Thomas, Tomas" oavsett vilket fick jag ingen träff. och nollställning varje gång.

Därför undrar jag om det är så att Disgen inte klarar 3 förnamn och att söka på det tredje.

m17835
2021-01-22, 14:05
Jag har en person som heter Margareta Margit Sara
2045

inskrivet i namn notisen enligt bild Inskrivna namn Sara.png
2044

Jag söker efter Sara
2046

Och får ett sökresultat där hon hittas.
2047

Ser ut att fungera.

Hans-Peter
2021-01-22, 14:29
Jag tror jag har hittat felet,om det nu är ett fel.

Jag har skrivit alla tre namn in i ett och markerat tilltalshamnet med asteriks , du har skrivit de tre förnamnen in ett och ett, som man kan i 2018 och 2019.

Olle_Olsson
2021-01-22, 18:37
Ja, så är det, Mellanslag mellan namnen (Men bara 1 mellanslag)

Hans-Peter
2021-01-23, 10:22
Ja men visst är det ett mellansklag mellan varje namn. Men de står på samma rad alla tre.

ingera
2021-01-23, 10:45
Jag söker ofta med *namn* för att hitta personen oavsett var namnet förekommer.

Hans-Peter
2021-01-25, 23:56
Jag får kolla en extra gång om det har smugit sig ett extra mellanslag in mellan två av namnen.

walgot
2021-01-27, 23:19
Om det, förvånansvärt nog, skulle vara så att Disgen kräver att multipla namn separeras av exakt ett blanktecken, så skall naturligtvis Disgen i samband med textinmatningen automatiskt göra erforderlig korrektion!

ollfa
2021-01-28, 08:22
Hej Hans-Peter!
Det ser ut som om du missförstått något i namnhanteringen. Det du frågade om från början fungerar perfekt för mig, jag har flera personer med tre förnamn och tilltalsnamnet sist och det går utmärkt att söka på alla förväntade sätt.

Men i den fortsatta diskussionen tror jag att du i den utökade vyn skrivit flera förnamn i samma fält. Då blir det dåligt. Om man använder standardvyn så ska alla förnamn skrivas i fönamnsfältet och tilltalsnamn markeras med asterisk.
Men om man använder det utökade formatet ska varje namn skrivas för sig. Det kan man se om man har en person med flera namn i standardvyn och byter till utökad så visas namnen var för sig i listan. Då försvinner också asterisken och namntypen blir tilltalsnamn.
Det står ju i hjälpen hur man ska lägga till namn i utökade vyn, man allt går ju att göra tydligare.

Eftersom man aldrig ska skriva mer än ett namn per rad i den utökade vyn så blir diskussionen om mellanslag onödig. Mellanslagen som syns i standardvyn skapas av Disgen när det sätter ihop de olika namnen till förnamnsfältet respektive efternamnsfältet.

walgot
2021-01-28, 11:28
Möjligen kan det i detta sammanhang förtjäna påpekas att;
Disgen (utan varning) tillåter flera tilltalsnamn, och att
ett (oavsiktligt inskrivet) blanktecken mella namn och asterisk, ger upphov till ett tomt tilltalsnamn.

Hans-Peter
2021-01-28, 11:54
Hej Olle!
Nej jag har inte skrivit flera förnamn i samma fält, varje förnamn står i sitt eget fält. Jag är ganska säker på jag skrev in denna post innan det blev flera fält för namn, alltså i Disgen 2016.
Jag kan naturligtvis inte svära på det, men jag tror de tre förnamnen kom i vart sitt fält i samband med konverteringen till 2018 eller 2019, troligen det första.

Men jag har hittat felet om man så må säga.

Det namn jag sökte på var inte markerat som tilltalsnamn i namn panelen, det var endast markerat med asterisk, bl.a. därför är jag kanske säker på att jag har registrerat denna person innan möjligheten fanns till flera namn fält.

Nu har jag markerat det namnfält som tilltalsnamn och plockar bort asterisken, det fungerar numera som det skall. Men när man ser i familjeöversikten finns det, precis som det alltid har gjort, en asterisk vid hans tilltalsnamn.

Av någon orsak har det inte skett en automatisk registrering av namnet som tilltalsnamn i konverteringen från Disgen 2016 till 2018 (det var väl där funktionen med flera namnfält kom) trots att det var markerat som så i Disgen 2016.

Så problemet är löst och jag vet vad som kan vara fel om jag skulle få frågor på det.