handdator

Visa fullständig version : Export från DisGen till SläktenLarsL
2021-01-31, 12:06
Jag har nu exporterat från Disgen till Släkten tre gånger. Det fungerar men när jag sedan gör en sökning på mig själv får jag upp tre olika resultat! Kan man nollställa bufferten i servern på något vis?
Lars

LarsL
2021-01-31, 15:56
Jag har nu exporterat från Disgen till Släkten tre gånger. Det fungerar men när jag sedan gör en sökning på mig själv får jag upp tre olika resultat! Kan man nollställa bufferten i servern på något vis?
Lars

Nu testade jag igen men nu fick jag bara en träff! :)

Elinor
2021-02-19, 14:33
Jag har försökt flera gånger att exportera från Disgen till appen, men programmet hänger sig. Följande felmeddelande dyker upp: Uppladdning misslyckades! Felnummer: 7. Socket error #10054. Connection reset by peer. Går det att åtgärda?

m17835
2021-02-23, 08:16
Det handlar troligen om en kombination av dina data och den uppkoppling du har mot Internet.
Har du många personer i databasen?
Har du mycket bilder och ljudfiler med i din databas?
Vad har du för uppkoppling?

Elinor
2021-02-24, 11:24
Jag har drygt 8000 personer i databasen, två ljudfiler och ca 300 foton (inte speciellt stora). Jag gjorde precis en backup och den filen är ca 100 MB. Jag har en gammal ADSL uppkoppling som laddar upp ca 1 Mbit/s.
I höstas gjorde jag också en export till appen och vid det tillfället hade jag också problem att ladda upp. Efter ett flertal försök lyckades jag dock ladda upp och det fungerade bra. Den backup-filen var på ca 95 MB (innan export).

kallstrand
2021-03-11, 17:00
Jag har drygt 8000 personer i databasen, två ljudfiler och ca 300 foton (inte speciellt stora). Jag gjorde precis en backup och den filen är ca 100 MB. Jag har en gammal ADSL uppkoppling som laddar upp ca 1 Mbit/s.
I höstas gjorde jag också en export till appen och vid det tillfället hade jag också problem att ladda upp. Efter ett flertal försök lyckades jag dock ladda upp och det fungerade bra. Den backup-filen var på ca 95 MB (innan export).

Jag hade också stora problem med uppladdning till appen. Prova med att rensa cache-minnet i appen innan ni laddar ner ny data. Nu funkar det klockrent efter det!

Christer
2021-03-12, 09:41
I menyn för Släkten finns ett val Uppdatera. Ett annat alternativ borde vara att Logga ut från appen i samma meny och sedan logga in igen.

Elinor
2021-03-12, 10:52
Jag har provat det jag kan komma på; rensa cacheminnet, logga ut och in igen samt omstart av app, Disgen och PC men tyvärr hjälper inget av dom. Som jag skrev tidigare får jag ett felmeddelande: "Uppladdning misslyckades! Felnummer: 7. Socket error #10054. Connection reset by peer." Nu är jag ingen programmerare så jag vet inte vad det betyder, men nån borde väl kunna tyda ut detta?

m17835
2021-03-12, 13:44
Som jag skrev tidigare beror det troligen på kombinationen av din datamängd och den uppkoppling du har mot servern vid uppladdningen. Vi ska undersöka och se om det finns något spår av dina försök på servern men jag har inte tillgång till den nu, utan har begärt att få den tillgången så jag kan undersöka saken. Får återkomma med besked kring det.

Enda rådet jag har nu i ett felsökningssyfte är att antingen minska på datamängden eller skaffa en snabbare uppkoppling. Troligen är det lättare att försöka begränsa datamängden på något sätt.
Om det dessutom pågår någon annan verksamhet i hushållet samtidigt som använder uppkopplingen kan det också påverka uppkopplingen.

walgot
2021-03-13, 19:26
Jag använder Disgen 2019 endast för speciella ändamål och Android inte alls, men vet att DIS använder någon Delphiversion för utveckling av programvaror för Windows. Möjligen också för Android.

Om det är så att Embarcaderos Datasnap Server används för kommunikation mellan Disgen och Androidenheten, så orsakas inte sällan det fel som felmeddelandet antyder, av bristfälligheter i Datasnap Server eller dess användning.

m17835
2021-03-22, 11:30
Elinor; när jag nu undersökt saken på servern ser jag att dina försök misslyckats. Det finns inget vi kan göra åt det i dagsläget.

Wilhelm; vi tar till av oss dina tankar och får titta på hur uppladdningen från Disgen genomförs. Förhoppningsvis ska vi kunna snabba upp uppladdningen. Jag lägger in det som felrapport i vårt ärendehanteringssystem så vi får med det i kommande arbete till nästa Disgen version.