handdator

Visa fullständig version : Var hamnar datamappen för en ny användare?Torgny Larsson
2021-03-17, 19:17
I online-hjälpen står det att efter installation så hamnar datamappen i C:\Användare\användarnamn\Dokument\Disgen (så som det är i Disgen 2019)

Men för mig hamnade den i C:\Användare\användarnamn\Disgen
Är det en ändring som gjorts?

Christer
2021-03-17, 19:44
Då har vi missat att rätta i hjälpen. Felanmäl det.

C-J Gustafsson
2021-03-17, 22:40
Vid installationen av 2021 fick jag en mapp som heter Disgen i C:\Användare\Användarnamn, men den är tom. Alla mina mappar med data ligger kvar i C:\Document\Disgen och det verkar fungera bra.

Är det meningen att man skall flytta mapparna till den tomma Disgen mappen?

Torgny Larsson
2021-03-17, 23:00
Vid installationen av 2021 fick jag en mapp som heter Disgen i C:\Användare\Användarnamn, men den är tom. Alla mina mappar med data ligger kvar i C:\Document\Disgen och det verkar fungera bra.

Är det meningen att man skall flytta mapparna till den tomma Disgen mappen?

Det gällde bara för NYA användare, som köper Disgen 2021 och inte har någon aktiv Disgen 2016-2019-version.
Misstänkar att flytten av standard-plats kan ha med molntjänster att göra (alltså undvika att datamapparna hamnar på platser som ofta inkludras i t.ex. OneDrive).

Har man datamappar från Disgen 2016-2019 övertas de i Disgen 2021 och ligger kvar där de var. Man får ett val om man har flera av dessa versioner installerade, vilket man skall ta över, och det är då 2019, om man uppgraderar från den versionen.
De flesta har nog bara EN tidigare version.

C-J Gustafsson
2021-03-17, 23:17
Torgny, du är väl ingen ny användare. Varför hamnade din mapp då på nya stället?

Torgny Larsson
2021-03-17, 23:42
C-J, jag testade att vara en ny användare.
Det kan eventuellt finnas andra lägen då Disgen skapar en ny tom datamapp på standard-platsen, och då hamnar den på det nya stället. Kan nog bli lite frågor om det.
Har rapporterat i Redmine att online-hjälpen måste ändras.

C-J Gustafsson
2021-03-17, 23:56
Testade att flytta ett par mappar till "nya" platsen. Jag har visserligen inte haft problem med OneDrive men om jag skulle vilja back-upa Document mappen i framtiden så tänkte jag flytta över mina mappar till Användare"Användarnamn"\Disgen, för att det är en bra ide att inte använda Dokument.

Jag började med två mappar som jag lätt skulle kunna återskapa om det blev knas.

Den första flytten lämnade kvar DgTemp med Loggfil_Gedsomimport och söklista1.xls i gamla mappen på Dokument, trots att båda filerna fanns i nya mappen.
I det andra fallet fanns lösa dokument som inte ingår i Dis-paketet, dessa kopierades inte och låg kvar i gamla mappen.

Så lite manuell koll och eventuell fix behövdes. De lösa dokumenten kan jag ha viss förståelse för att man inte kopierar vidare.

Men vad kan vara orsaken i första exemplet till att kopierade filer inte tagits bort?

Torgny Larsson
2021-03-18, 07:51
I onlinehjälpen i Dg2021 sök efter "Hantera datamapp som verkar finnas i en molntjänst".
Där står om programemts kontroll av molntjänst och hur man skall agera.
Där rekomenderas hur man bör göra.

https://www.dis.se/faq-disgen-2019-datamappar
Läs under rubrikerna
"Kan man flytta en datamapp i Disgen?"
"Kan man byta namn på en datamapp i Disgen?"

När du KOPIERAR i Windows och KLISTRA IN, även när du kopierar en hel mapp, då försvinner inte det du kopierar från, utan det skapas en ny mapp med samma innehåll (komplett). Men det rekommenderas inte för då har du plötsligt två datamappar med samma innehåll, och då är det lätt att man råkar använda fel datamapp. Så gör inte det.

C-J Gustafsson
2021-03-18, 10:25
Det var inte jag som kopierade mapparna, det var Disgen. Jag använde mig av funktionen "Flytta" i "Hantera datamapp". Det är väl enda stället för att Disgen också skall veta var datamappen finns.

Flytten har gått bra och mappen fungerar så det var inte det. Min fråga var varför det fanns kvar data i "gamla" mappen.

Torgny Larsson
2021-03-18, 10:44
Det var nytt för mig. Har inte sett den varianten "Flytta" i "Hantera Datamappar". Mycket bra.
Testade det och det fungerade bra. Hela datamappen flyttades av Disgen. Inget blev lämnat kvar på gamla stället. Bra.
Tack C-J för den informationen.

Patrik Hansson
2021-03-18, 16:17
Var det möjligen så att du flyttade den aktiva mappen?Det var inte jag som kopierade mapparna, det var Disgen. Jag använde mig av funktionen "Flytta" i "Hantera datamapp". Det är väl enda stället för att Disgen också skall veta var datamappen finns.

Flytten har gått bra och mappen fungerar så det var inte det. Min fråga var varför det fanns kvar data i "gamla" mappen.

C-J Gustafsson
2021-03-18, 16:36
Ja, jag gjorde den mapp som jag ville flytta aktiv.

Jag trodde det var en förutsättning men så är det kanske inte tänkt.

Patrik Hansson
2021-03-18, 16:45
Det är troligen för att du flyttade en aktiv mapp som det blev filer kvar de var troligen låsta så att de inte gick att radera. Det är bättre att flytta en icke aktiv mapp. Men har man bara en mapp så måste den ju gå att flytta så därför har vi inte hindrat det.Ja, jag gjorde den mapp som jag ville flytta aktiv.

Jag trodde det var en förutsättning men så är det kanske inte tänkt.

C-J Gustafsson
2021-03-18, 16:48
Tack, då vet jag. Jag tänker flytta resterande mappar också och kan jag välja de som inte är aktiva.

pompe
2021-04-26, 05:30
Kanske flytt av aktiv mapp skulle göras ungefär som säkerhetskopiering, dvs under en omstart av programmet?

Torgny Larsson
2021-04-26, 07:37
Nils. När du via Hantera Datamapp flyttar den aktiva datamappen, då sker automatiskt en omstart av programmet, alltså det som du efterfrågade.

pompe
2021-04-26, 09:01
Om kopiering verkligen sker _under_ en omstart och inte före den så borde inte några filer vara låsta och hindra flytten.

Torgny Larsson
2021-04-26, 10:05
Bra Nils att du letar efter eventuella problemorsaker. Jag har aldrig fått problem att någon fil skulle vara låst. Om du testar ser du att Disgen stängs ner, sen sker kopieringen och programmet startas igen. Om någon fil skulle vara låst så att den inte går att flytta, så beror det inte på Disgen, utan på något annat program. Om man t.ex. öppnar en fil med Notpad+ eller Anteckningar, så kanske filen blir låst. Kan tänka att det är fallet här. Man skall inte in och peta själv i Disgens datamapp, förutom i DgPic för att lägga in bilder.
Men kan du Nils analysera lite mera vad som skulle kunna störa, så vore det bra?

TGH
2021-04-28, 12:45
Jag provade att trycka på knappen Flytta i Hantera datamappar. Fick förslaget C:\Users\tomas\Disgen\. Nu provade jag att inte lägga den där, utan valde en plats på en annan partition. Fungerar, men en sak funderar jag över.

Redan när förslaget C:\Users\tomas\Disgen\ kom upp, så hade Disgen skapat den föreslagna mappen! Det innebär att det i detta fall finns en tom Disgen-mapp kvar under min användare. Disgen borde vänta med skapandet av denna mapp till dess att flytten genomförs. Det är förvillande med en tom mapp.

pompe
2021-04-28, 13:29
Som du ser Torgny så är svaret inte så enkelt som du vill göra det till.
Har själv noterat den under %UserProfile% skapade mappen som jag inte initierat.

Torgny Larsson
2021-04-28, 14:34
OK, det kan vara något att ta upp.
Men för de flesta av våra medlemmar är inte detta något problem.