handdator

Visa fullständig version : Tömma registrerade kartoraehzl
2021-04-02, 11:50
Hej!
Jag skall mer aktivt börja arbeta med kartor.
De kartor jag importerar till registrerade kartor från kartförrådet förs de över "fysiskt" dvs försvinner från kartförrådet så att jag måste exportera dem tillbaka till kartförrådet när jag skall börja arbeta med ett nytt område? eller kan jag bara på något sätt radera dem från registrerade kartor för att inte ha för många kartor i kolumnen registrerade kartor. Detta för att få bättre översikt och minska utrymmet. Jag planerar att lägga kartförrådet på en extern hårddisk

Olle_Olsson
2021-04-02, 12:13
Hur kartor kan hanteras, se mera på DIS hemsida
https://www.dis.se/kartkurs-lena
Längst ner på webb-sidan finns en pdf-fil att öppna
"Kartkurs - Kartor i Disgen, del 1, 2 och 3 av Lena Ringbrant Ekelund"
(mycket bra kart-info)

aehzl
2021-04-02, 15:12
Hej Olle
Tack för svar! Jag har läst den kartkursen. Men jag får inte riktigt klart för mig om kartorna i "registrerade kartor" är kopior på kartorna i kartförrådet eller om själva kartfilen är överförd dit eller om det är så att "kartknapparna" i "registrerade kartor" kanske bara är en genväg till kartan i kartförrådet och att man i så fall som i mitt fall där jag tänker lägga kartförrådet på en extern hårddisk då alltid måste ha den inkopplad. Jag vill ha så lite, men aktuella kartor, i "registrerade kartor" som möjligt för att få översikt och ge plats. Jag vill inte heller radera en karta i "registrerade kartor" och förlora filen och behöva ladda ner den igen. Det är sådana funderingar jag har.

Olle_Olsson
2021-04-02, 18:26
Registrerade kartor = de kartbilder som har positionerats (för att hamna på rätt plats).
Den fysiska platsen för kartbilderna kan vara under Datamappens DgMap, eller som i nyare Disgen (from Disgen 2018) i Kartförrådet.
I rutan ”Registrerade kartor” finns de kartor som kan visas i Disgen, och inom (parentesen står det var kartbilden finns, i Datamapp eller Förråd).
Om man flyttar över kartorna till ex-vis ett USB-minne, så måste USB-minnet vara inkopplat för att det ska fungera.
Jag har alla kartbilderna i Kartförrådet ( se bifogad bild)

2098

Edgar
2021-04-02, 22:47
Kartbilderna ligger antingen i Kartförrådet eller i Datamapp (DgMap, de kartor du själv lagt in). Det betyder att Kartförrådet (d.v.s. din externa hårddisk med Kartförrådet) måste vara tillgängligt när du hanterar kartor i Disgen. Det som hanteras i "Välj underlagskartor" är bara referenser till kartfilerna i Kartförrådet resp. Datamapp.

aehzl
2021-04-02, 23:49
Tack Olle och Edgar
Då tror jag att jag förstår strukturen och att när jag "rensar" i "registrerade kartor" så är det bara referenserna som försvinner. Stort tack nu känner jag mig tryggare att börja jobba med kartor-mycket inspirerande!

Olle_Olsson
2021-04-03, 11:02
I "Registrerade kartor" ska du inte rensa något,
de visar vilka kartor som finns och är "Visningsbara"

aehzl
2021-04-03, 11:51
Hej igen Olle
Jag har uppfattat att originalkartfilerna finns i kartförrådet och de delar man vill ha importerar man till "registrerade kartor". Om jag sedan går över till en släktgren i annan del av landet och vill "rensa" i "registrerade kartor" och hämta andra aktuella kartor hur gör jag då? "Registrerade kartor" kan ju annars bli orimligt stort och oöverblickbart. Jag uppfattade att man kan rensa dom där eftersom de bara är referenser till kartan i kartförrådet. Vill man sedan gå tillbaka till det första området importerar man kartorna igen från kartförrådet. Vad har jag missat?

Olle_Olsson
2021-04-03, 17:11
Kartförrådet;
Fördelen med ett kartförråd i stället för att ha kartorna i DgMap är att du kan använda samma kartor till fler databaser. Du kan även ha kartförrådet på en extern hårddisk och spara minne i datorn. Gör så här: Skapa en mapp på valfri plats som du döper t.ex. till ”Kartförråd Disgen”. Gör inget mer! Gå till Disgen, högerklicka i kartan och välj Inställningar. Välj fliken Underlagskartor och bocka i rutan för Använda Kartförrådet för lagring av Underlagskartor. Klicka på rutan med tre punkter och leta upp din nya mapp. I den nya mappen skapas nu en mapp MapSpace och undermappar för de olika karttyperna.

Finessen med Disgen
är att programmet bara visar de kartor som ryms i det öppna ”Kartfönstret” (när du zoomat in) så du behöver inte göra något med de kartor som finns registrerade i vänstra rutan.
Det sker automatiskt, jag behöver inte välja vilka kartor som ska visas.
När du öppnat kartan i Disgen, så klicka på << (dubbelpilen åt vänster) så flyttas alla dina kartor som finns i ”Visade kartor” över till ”Registrerade kartor”, sen när du kommer till den ort du vill visa på kartan då klickar du på den ”gröna pilen” -> och då flyttas bara de kartor som gäller för den yta som kartfönstret visar, över till "Visade kartor"
2099

Edgar
2021-04-03, 17:15
Den vänstra panelen i fönstret "Välj underlagskartor" visar i utgångsläget alla kartfiler som är registrerade i Disgen eller med andra ord, de kartor som är tillgängliga för Disgen, d.v.s. alla kartfiler i Kartförrådet (anges som "Förråd" inom parentesen) och alla kartfiler som du själv har lagt in (anges som "Datamapp" inom parentesen). Från den panelen kan du flytta de kartfiler som ska visas i det kartfönster som du har uppe genom att flytta just de kartfilerna (observera: egentligen referenser till den kartfilerna) över till den högra panelen "Visade kartor". Eftersom det är svårt att själv hålla koll på vilka kartor som ska aktiveras, finns de två grönmarkerade pilarna. En klick på högerpilen gör att just de kartor som behövs för att fylla det kartfönster som är uppe, flyttas över till panelen "Visade kartor". En klick på vänsterpilen gör att de kartor som inte behövs för det aktuella kartfönstret, flyttas tillbaka till den vänstra panelen. Ju fler kartor du har som "Visade kartor" i högerpanelen, desto större belastning får du på datorns processor och minne. Därför är det en god regel att ha så få kartor som möjligt i högerpanelen. Varje gång jag gör en avsevärd ändring av det som ska visas i kartfönstret, brukar jag först tömma högerpanelen (Visade kartor) med den vänstra dubbelpilen (<<) och sedan med den grönmarkerade högerpilen, flytta över de kartbilder som verkligen behövs.

Alltså: De "kartfiler" som visas i fönstret "Val av underlagskartor" är egentligen bara referenser till kartfilerna som ligger i Kartförrådet respektive Datamappen. Den vänstra panelen är avsedd att visa vilka kartor som är tillgängliga, den högra panelen är avsedd att visa vilka kartor som kan visas i kartfönstret. Flyttning av kartor mellan dessa två paneler påverkar inte kartfilerna som sådana. Försök att ha så få kartor som möjligt i högerpanelen för att inte belasta dator och minne i onödan.

aehzl
2021-04-03, 17:44
Tack snälla Olle och Edgar!
Ulf-Åke H ringde också upp mig så nu har jag full koll både praktiskt och intellektuellt på hur det fungerar. Det är inte alltid lätt att att svara på frågor från en som från början inte har de övergripande strukturerna klart för sig men ni har verkligen lyckats!
Glad Påsk på er