handdator

Visa fullständig version : Alternativ namnpenguinfriend
2021-04-16, 19:57
När jag kör openRGD med min gedcom fil får jag följande meddelande:

*** V A R N I N G (III) Dubbla förekomster

Dubbla namnförekomster för individ - Id => I0001 - Tora Ingegerd /Svensson/Tora Ingegerd /Fridberg/ => -
Dubbla namnförekomster för individ - Id => I0005 - Dagmar Kristina /Svensson/Dagmar Kristina /Larsson/ => -
Dubbla namnförekomster för individ - Id => I0007 - Anna /Fridberg/Anna /Bergman/ => -
...
* * * Om endast en förekomst behandlas, blir resultetet slumpartat.


Jag använder gramps som har möjlighet att särskilja flicknamn och giftas namn eller andra ändringar utav namnet (ex Taget namn). Detta stöds också utav gedcom. (5.5.1)
Om inläsning till dispyt blir slumpmässig så bör dispyt modiferas att klara av gedcom filer innehållandet alternativ namn.

Regards

PS. openRGD är ok att hitta fel.

C-J Gustafsson
2021-04-16, 20:10
openRGD bör inte reagera för andra GEDCOM taggar än NAME och lägga ut en varning för dubbla namn. Jag kan dock inte Gramps så jag vet inte exakt hur de lägger ut namnen i GEDCOM.

Att lämna din GEDCOCM fil till Disbyt behöver du dock inte oroa dig för, openRGD kontrollen och kontrollen i Disbyt är två helt olika program.

penguinfriend
2021-04-16, 22:39
Att lämna din GEDCOCM fil till Disbyt behöver du dock inte oroa dig för, openRGD kontrollen och kontrollen i Disbyt är två helt olika program.

Men open RGD säger: * * * Om endast en förekomst behandlas, blir resultetet slumpartat. Fixar Disbyt detta dvs tar med alla namn ?

C-J Gustafsson
2021-04-16, 23:23
Jag hoppas att någon av Disbyt-ombuden kan svara på din fråga.

openRGD kontrollerar bara GEDCOM taggar som upprepas men för att kunna svara på din fråga måste man titta i själva GEDCOM filen.

openRGD är en passiv kontroll, med avsikt att göra användaren uppmärksam på sånt man bör kolla upp men det behöver inte nödvändigt vara något fel. Vi kallar det heller inte fellistor utan resultatlistor. Vissa saker som listas är uppenbara fel men det är mycket som användaren själv måste ta ställning till.

Disbyt är en aktiv kontroll där någon människa gör bedömning om uppgiften passar in i regelverket för Disbyt eller inte. Det man kan se i Disbyt-listorna är för och efternamn, som troligen utläses från GEDCOM taggen NAME. Finns det andra namnvarianter, med andra GEDCOM taggar tror jag inte de kommer med i Disbyt, men som sagt, det är min gissning.

Avvikelser i tolkningen av GEDCOM standarden skiljer sig från varje program som läser GEDCOM filer. Det enda man kan vara rätt säker på resultatet är om man importerar en GEDCOM fil till samma program som skapat GEDCOM filen.

Gestblom
2021-04-17, 11:17
Bifoga INDI-taggarna från GEDCOM-filen så att vi kan se problemet.

C-J Gustafsson
2021-04-17, 14:19
Lennart, en GEDCOM fil är en en textfil som går att öppna med enkla program, som t.ex. Anteckningar/Notebook.

Klipp ut någon av de tre personerna du hänvisade till i ditt tidigare inlägg.

Då kan vi kolla resultatet i openRGD och vilka effekter det kommer att bli i Disbyt.

Eftersom det har så låga id-nummer kanske det är levande personer, i så fall kan du välja en äldre post där du fått motsvarande felmeddelande.

penguinfriend
2021-04-17, 15:20
Klipp ut någon av de tre personerna du hänvisade till i ditt tidigare inlägg.

Då kan vi kolla resultatet i openRGD och vilka effekter det kommer att bli i Disbyt.

Visst kan jag fixa detta. Detta är från min mor avsnitt och gedcom genererad av gramps 5.1.3

0 @I0001@ INDI
1 NAME Tora Ingegerd /Svensson/
2 TYPE married
2 GIVN Tora Ingegerd
2 SURN Svensson
1 NAME Tora Ingegerd /Fridberg/
2 TYPE birth
2 GIVN Tora Ingegerd
2 SURN Fridberg
1 SEX F
...

Allt är correct enligt THE GEDCOM STANDARD 5.5.1.

Gestblom
2021-04-17, 15:33
I Disbyt har personerna bara ett fält för förnamn och ett för efternamn.
Förmodligen kommer det senare namnet, Fridberg, att användas.

penguinfriend
2021-04-17, 15:46
Då får man ju enbart träff på Fridberg vid sökning. Om jag skulle söka på Tora Svensson blir det ju ingen träff alls.

Om jag skulle söka på en emigrant vad händer då. Samma sak men vilket namn används ?

Example från Gedcom for detta:
0 @I0858@ INDI
1 NAME Lars Johan /Jansson/
2 TYPE birth
2 GIVN Lars Johan
2 SURN Jansson
1 NAME Lars Johan /Hjelm/
2 TYPE immigrant
2 GIVN Lars Johan
2 SURN Hjelm
1 SEX M
...

C-J Gustafsson
2021-04-17, 16:02
"Felsignalen" i openRGD är orsakad av att GEDCOM taggen 1 NAME finns mer än en gång. 2 TYPE är något som Gramp hanterar internt och fungerar nog vid import till ett Gramp program.

Men för mottagande system som bara hanterar en uppsättning av förnamn och efternamn blir det nog slumpvis vilka som väljer första förekomsten eller sista.

penguinfriend
2021-04-17, 17:50
"Felsignalen" i openRGD är orsakad av att GEDCOM taggen 1 NAME finns mer än en gång. 2 TYPE är något som Gramp hanterar internt och fungerar nog vid import till ett Gramp program.


Enligt gedcom specen 5.5 och 5.5.1 så får taggen 1 NAME finnas 0 till flera gånger.
Taggen 2 TYPE finns inte i specen 5.5 men ny i version 5.5.1.

vilken version stöder openRGD resp dispyt ?. eller båda och läser det i gedcoms header

Gestblom
2021-04-17, 18:05
Oavsett GEDCOM-version så sparar Disbyt bara ett namn per person.

C-J Gustafsson
2021-04-17, 18:18
Om programmet som tar emot en GEDCOM fil bara hanterar en uppsättning namn blir det ändå samma problem, vilket av uppsättningarna man använder.

Det nog inget program som hanterar allt som GEDCOM standarden tillåter. Det blir i praktiken alltid det mottagande programmet, som bestämmer vad man vill ta in och väljer ut det från GEDCOM filen.