handdator

Visa fullständig version : disgen 2021 HTML-export sidfot och Apple Safari08817
2021-05-04, 07:39
För kännedom, HTML-export sidfot ser knepig ut i Apple Safari på iPad, men okej i iPhone.
Jag kan inte läsa ut versionsnummer på resp app, men det är senaste för dagens datum 2021-05-04.

Jag är medveten om att detta är en display-issue beronde på browser, och att anpassa sidkod för alla browser är en pina.

På bild nedan ser man hur iPad (tv) visar de tre (fyra) posterna som en unordered list och inte skalar ikonen bra (ikonen får också en bullet).
iPhone Safari (th) hanterar det som det är tänkt, punkterna undertrycks, posterna hamnar centrerat på samma rad (om fönstret vore brett nog) och ikonen skalas.

2120 2121

m11916
2021-05-04, 16:31
Att tömma web-läsarens cache bör lösa problemet.

08817
2021-05-04, 18:06
Jaminsann, tack