handdator

Visa fullständig version : Nya församlingarTommy A, Torhamn
2021-05-07, 11:08
Det har under senare år skett förändringar bland församlingarna. En del har slagits ihop och har nu dubbelnamn och en del har tillkommit. Jag trodde att man skulle justera det i Disgen 2021, men det verkar inte så. Något som är på gång?

Christer
2021-05-07, 11:57
Församlingsförändringar är ingen ny företeelse, det har förekommit under sedan "urminnes" tider. Jag har försökt exemplifiera det med fyra exempel i en artikel på vår webb, https://www.dis.se/socknar-historiskt .

Disgens ortsregister bygger på 1989 års administrativa indelning. Att skapa en indelning som harmonierar med tidpunkten för en händelse (notis) från medeltiden till idag är inte så enkelt. Framförallt inte med de underliggande orterna i socknarna/församlingarna/distrikten. Vi välkomnar förslag på lösningar.

Tommy A, Torhamn
2021-05-07, 19:03
Jag tycker man kan lägga till församlingar som Västerhaninge-Muskö och Fjärdhundra, men för den delen behöver man inte ta bort Västerhaninge eller Muskö. Sedan är det upp till mig att välja, står det i en källa att en plats/adress finns i Västerhaninge församling väljer jag det och står det att en plats/adress finns i Västerhaninge-Muskö församling väljer jag det. När det gäller Fjärdhundra församling så bildades den 2006 genom sammanslagning av församlingarna Altuna, Frösthult, Härnevi, Simtuna, Torstuna och Österunda. Om jag har en plats/adress efter 2006 vill jag alltså knyta den till Fjärdhundra istället för någon av de andra församlingarna. Jag ser inget problem med att i Disgens ortsdatabas ha såväl Fjärdhundra som Altuna, Frösthult, Härnevi, Simtuna, Torstuna och Österunda. Skulle det vara ett problem? Jag ser det som en lösning som verkligen behövs.

Christer
2021-05-07, 19:36
Har du nått bra förslag hur man ska kunna söka på alla personer som har en händelse i t.ex Fiskebäck och Östensköp som jag nämner som exempel i artikeln.

BrJohan
2021-05-07, 21:02
... som har en händelse i t.ex Fiskebäck och Östensköp ...

Intressant! Hur gör man i Disgen för att associera en händelse till mer än en ort? Det händer nämligen ibland att en person som är bosatt och 'skriven' i en viss ort, faktiskt avlider i en helt annan ort. Bra vore att kunna registrera händelsen som inträffad i båda dessa orter.

Hans-Peter
2021-05-07, 23:19
Hej!

Jag tycker inte det är något stort problem. I Skåne, där jag har 90% av min forskning, har ett par församlingarslagits ihop till en församling före 1989, då kyrkböcker finns registrerade för var av de ursprungliga församlingarna, har jag lagt in dem under den nya församlingen som fanns 1989. Kyrkorna är ju betydligt äldre, och då Disgen i som ortsdatabas bygger på koordinaterna för själva kyrkan, har jag tagit koordinaterna från de ursprungliga kyrkor och lagt dem till de historiska församlingorna. Att så det hela i dag heter något helt annat är inget jag bryr mig om.

Tidigare i tråden nämne Västerhaninge och Muskö som har bildats efter 1989, om jag förstår inlägget rätt, men människorna har ju såväl före som efter bildandet av denna församlingen bott på Muskö, i Västerhaninge eller i Österhaninge. Dvs de tillgängliga kyrkböckerna är för dessa 2-3 historiska församlingar, inte för den nybildade storförsamling.

Disgen kan ju knappast ändra sin ortsdartabas varje gång en eller anan myndighet slår ihop eller delar upp församlingar. Vi kan ju bara se på dessa kyrkobokföringsdistrikt som bildades någon gång på 30-40 talet och upplöstes igen ett antal år senare.