handdator

Visa fullständig version : Inmatning av ny person - placering av knapp för "klar"Mattias
2021-08-29, 14:22
När man matar in en ny person (även som fadder) så startar inmatningen på namnfliken. Om man är nöjd och inte vill mata in tex födelseår klickar man "klar" som är placerad längst ned till vänster i fönstret. Om man väljer att klicka på nästa flik som tex kan vara födelseuppgifter är det likadant. Men när man istället valt den flik som är sist har "klar" försvunnit och istället ska man klicka "slutför" som är mittenknappen av de tre knappar som finns längst ned. I alla andra flikar låg där knappen "Nästa" som ett alternativt sätt att förflytta sig mellan flikarna med knapparna "Tillbaka" och "Nästa". (som en parentes tycker jag nog Tillbaka och Framåt och Förra och Nästa är tydligare motsatsord än Tillbaka och Nästa).

Mer logiskt skulle vara att "Klar" kan användas på alla flikar och "Nästa" görs oklickbar när man är på sista fliken, precis som "Tillbaka" syns men inte är klickbar när man är på den första fliken.

En generell översyn över knapparnas placering borde göras till nästa programversion. Som det är nu kan man hitta "OK", "Klar", "Avbryt", "Stäng", "Återgå" på olika ställen i fönstren, i olika ordning och som tydligt är under olika benämningar för samma saker. Detta leder till att programmet upplevs mer komplicerat än det faktiskt är, just för att man i varje fönster måste tänka efter till och med hur man ska stänga fönstret.


Jag kopierar in Schneidermans gyllene regler, som behandlar människans förmåga att ta till sig information och kognitivt beteende, vilket alltid måste vara basen för all UX-utveckling.
1. Sträva efter kontinuitet
2. Möjliggöra för frekventa användare att använda genvägar
3. Erbjud informativ återkoppling
4. Designa dialoger som bidrar till närhet
5. Erbjud avvärjande av fel samt enkel felhantering
6. Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar
7. Stöd den inre känslan av kontroll
8. Reducera belastningen på korttidsminnet