handdator

Visa fullständig version : Utskrift av ortsregister för viss sockenm19780
2011-07-18, 10:55
För att skicka till annan forskare vill jag skriva ut mitt ortsregister (med byar samt gårdar och torp, även de "underliggande", dvs på "nästa nivå") för en viss socken. Hur gör jag?:confused:

Ove Billing
2011-07-20, 22:33
Mig veterligt går det inte från Disgen men du kan ju göra en skärmdump när du har lämpliga orter framme.

m19780
2011-07-21, 09:13
Tack för att du bekräftar min misstanke.
I synnerhet för socknar med många orter på flera nivåer är dock skärmdumpar en tämligen klumpig lösning, särskilt när flera sådana behövs för att inrymma alla orter.
Men en möjlig lösning (som jag kommer på i skrivande ögonmblick) är kanske att göra en antavla på "huvudflocken" i Disgen för att sedan använda endast aktuella sidor ur dess ortsregister.

Ove Billing
2011-07-24, 15:06
Din fråga har legat latent och grott. En möjlighet, kanske lite omständlig men ändå, kan vara att göra utdrag. Via Arkiv > Skriv ut utdrag väljer du Ort och går över till fliken Eget. Där radera du allt utom första raden och gör utdrag. Först för att Granska men sedan utskrift till textfil. Väl där kan du sedan radera allt utom din socken. Du kan alltså inte välja ut en ort från början utan bara efteråt. Sedan kan du ju bearbeta textfilen på olika sätt. Kan det vara nåt?

m19780
2011-07-24, 21:05
Ja, det var den bästa lösningen. Och att du lyckats klura ut detta tillvägagångssätt visar att du har mera ingående kunskaper om Disgen än jag har. Tack!