handdator

Visa fullständig version : Export/Import av XML15594
2021-12-01, 20:03
Hej
Jag tänkte exportera hela databasen till till en XML-fil, editera med Anteckningar och sedan Importera igen. Då jag inte lyckades läsa tillbaka filen så har jag testat några olika alternativ. Sista testen var att exportera till filen "XmlExportny test.zip". När jag sedan bytte till en ny datamapp så försökte jag importera filen men då får jag felmeddelandet "Importfilen är inte en korrekt XML-fil".

Jag har Disgen 2021.1, Windows 10.

Hälsningar
P-O

Edgar
2021-12-01, 21:05
Det är väl inte så att du råkar ha en notis (t.ex. text-notis) med mer än 16000 tecken (ca 3 A4-sidor)?

15594
2021-12-01, 21:38
Jo, det ser ut att finnas minst en riktigt lång textnotis. Det hade ju varit trevligt med en varning när exporten gjordes...
Jag kan ju testa att dela upp den långa textnotisen i flera notiser. Men tack för informationen!

Edgar
2021-12-01, 22:20
Råkade se att detta finns i en aktuell felrapport. Lösningen är, som du säger, att dela upp textnotisen i flera. Det är väl antagligen inte så vanligt med så stora text-notiser, som dessutom ska XML-exporteras/importeras, annars borde detta ha uppmärksammats tidigare. En upplysning om denna begränsning bör naturligtvis finnas i handledningen och hjälpen.

31581
2022-12-29, 21:57
Jag har nog samma problem men har ingen aning om för vilken person denna textnotis är. Hur gör jag då?

Torgny Larsson
2022-12-30, 08:51
Samma felmeddelande "Inte en korrekt XML-fil" fanns i 2021.1, då orsakat av ett felaktigt tecken i någon textnotis, orsakat av att man t.ex. importerat text från någon äldre sida på Internet, som innehöll detta felaktiga tecken, som alltså inte accepteras av XML.
Detta togs om hand i Disgen 2021.2, och finns alltså inte längre i nyare versioner.