handdator

Visa fullständig version : Arkiv och flockarLOE
2021-12-14, 10:21
Jag har senast använt DISGEN version 8.2c och tänker flytta över till den senaste versionen.

Jag har förstått att begreppet flock tagits bort och att motsvarande hantering görs med flaggor. Jag antar att denna övergång sker utan min medverkan vid konverteringen av data och att enstaka individer som kan förekomma i två flockar får slås samman av mig själv. Men hur är det med begreppet arkiv ? Jag hittar inget resonemang om detta. Jag har t ex ett arkiv för mig själv, ett för min fru, ett för katten (!) o s v. När jag kör DISGEN 8, så Väljer jag arkiv och så befinner jag mig i respektive värld och blandar inte ihop svärmor med kattens mamma....

Är denna ruljangs bevarad i DISGEN 2021 ?

Olle_Olsson
2021-12-14, 21:46
Vid konverteringen (kopieringen) förblir Disgen 8 kvar oförändrad.

Innan du startar konverteringen, kör i Disgen 8 ”Verktyg > Kontrollera notiser” och kolla i ”Visa loggfil”. Rätta/ta bort eventuella dubbla födelse- och dödsnotiser, enligt loggfilen. Disgen 2021 tillåter inte dubbla födelse- och dödsnotiser.
Om du använder Arkiv i Disgen 8, blir de separata datamappar i Disgen 2021.
Flocktillhörighet i Disgen 8 kan vid konverteringen märkas med en egen flagga.

Det blir en ny intern personidentitet i den nya databasen i Disgen 2021. Du kan vid konverteringen välja att det gamla interna individnumret i Disgen 8 skall tas över i ett separat fält i Disgen 2021, då i formen ”Flock:Individnr”. Du gör det genom att sätta en ”bock” framför ”Lägg till flock och individ …”. I Disgen 2021 är fältet sökbart.

Läs mera;
https://handledning-disgen2021.dis.se/faq-disgen-2021-konvertering

https://handledning-disgen2021.dis.se/konvertera-disgen8

LOE
2021-12-16, 17:18
Att behandla 8:ans arkiv som datamappar låter drastiskt. Vad kan detta medföra i form av besvärlig hantering, inte minst vid framtida uppgraderingar av systemet ? I 8:an lagrades en del gemensam data om systemets aktiviteter, t ex om sessioner, i datamappen. Kommer dessa att hamna i respektive arkivmapp ? Samma fråga gällande backuper. Jag vill minnas att jag kunde ha diverse refererade datafiler gemensamma för arkiven, mallar för tavlor var en möjlighet - måste sådana material upprepas i varje ny sådan datamapp ? Källstrukturen har jag gemensam för de olika arkiven. Om detta nu inte blir möjligt, blir det riktigt illa, då tvekar jag att ta steget från 8 ö h t. Vad händer vid konverterandet ? Vore det en utväg att slå ihop arkiven före konverteringen ? Det skulle kräva en hel del arbete, eftersom vissa individer kan förekomma i flera arkiv. Detta förfarande skulle dock medföra en hel del "hygienproblem" som jag hanterat genom åtskiljande av arkiv, som i vissa fall kan vara förvärvade av andra forskare.

Är det enkelt att slå samman arkiv ? T ex är min fru och jag delvis från samma trakt och vi har avlägsna, gemensamma anor, så det vore inte helt fel att slå ihop dessa arkiv, om det inte kräver en massa hantverk. Ska man då slå ihop dem i 8:an eller i 2021:an ? Vad händer med tillhörande källor vid en sammanslagning ?

När man väl kör 2021:an - är det lika enkelt som i 8:an att byta utpekad datamapp att köra emot ?

Olle_Olsson
2021-12-16, 18:08
Eftersom Disgen 8 förblir opåverkad, så tycker jag att du kan testa nya Disgen 2021.
Då får de se hur dina ”kopplingar” överförs.
Du får testa Disgen 2021 i en månad, och om du blir nöjd - då köper du en licens för Disgen 2021.
Säkerhetskopiering gör man för varje datamapp.

LOE
2021-12-16, 21:23
Du har inte möjligen något att säga om sammanslagning av arkiv ? Jag behöver ju ha en idé för att kunna testa.

Christer
2021-12-16, 22:44
Det är ganska enkelt att exportera innehållet i en mapp, fd arkiv, och improtera i en annan mapp. Dvs göra en sammanslagning. Använd XML-export/import.

Eva Dahlberg
2021-12-16, 22:57
Lars-Olov, det är lätt att byta datamapp i Disgen 2021, Se här https://handledning-disgen2021.dis.se/hantera-datamappar

Hälsningar,
Eva

LOE
2021-12-18, 17:05
Gör jag lämpligen detta i 2021, inte i 8.2c ?

Kan jag vara helt säker på att XML-överföringen bevarar alla relationer och alla källhänvisningar, så att inga kontroller eller handpåläggning krävs ?

Vad händer med källsamlingarna - i 8.2c är det ju en och densamma i en datamapp, d v s för däri ingående arkiv ? Följer det med en kopia av källsamlingen i varje arkiv-datamapp ? Vad händer sedan, när man slår samman arkiven ? Det finns ju länkar från källsamlingen till användningsställen.

Olle_Olsson
2021-12-18, 17:57
Exportera och Importera via XML fungerar bara i nyare Disgen, så detta gör du i Disgen 2021.
Om du i Disgen 8 har använt Disgens Ortsträd så kan det bli så att man får dubbla ”Orter”, som du senare kan ”flytta ihop” till en.
och om du har använt Disgens Källträd (strukturerade källor) så får du en ny grupp i Källträdet, för de tillkommande källorna, och dessa kan man också flytta till det ”största trädet”.

LOE
2021-12-18, 21:15
Tack alla, nu har jag nog förutsättningarna för att testa. Återkommer, om jag får problem:thumbup: