handdator

Visa fullständig version : Egenskaper för källhänvisningar31581
2011-07-22, 11:34
I Hjälp beskrives egenskaper för källhänvisningar men inte hur man får upp dem i programmet. Vilken flik startar man på??
Detta är en nästan genomgående brist ui hjälp - man får en funktion beskriven men inte hur man tar sig dit.:confused:

Christina
2011-07-22, 22:37
I hjälpfunktionen kan du söka på en massa olika ord, om du dubbelklickar på ett ord i spalten med alla olika ord.
kommer det upp en Dialog-ruta där det står beskrivet vad de olika rubrikerna i källhänvisningen betyder.

Så här blir det under dialog för källhänvisning,
Dialog - Egenskaper för källhänvisning

--------------------------------------------------------------------------------

Här anger du egenskaper hos en källhänvisning.

Hänvisningen innehåller

något som gör att man kan hitta den i dess källa, oftast ett sidnummer
eventuellt datum och en kvalitetsbedömning
eventuellt en koppling till en bild hos Genline
eventuellt ett ordagrant citat
Prefix
Prefixet hänger ihop med hänvisningstexten (se nedan). Välj en lämplig förkortning ur listan:

(tomt) - inget särskilt prefix
sid - sida. Volymen är sidnumrerad precis som en vanlig bok, med tryckta sidnummer.
p - pagina. Volymen är paginerad, det vill säga sidindelad, för hand.
fol - folio. Volymen är folierad, det vill säga att varje ark är numrerat. Framsidan på arket kallas för r (recto) och baksidan för v (verso). I regel innebär detta att på ett uppslag är "högersidan" framsidan och "vänstersidan" är föregående arks baksida.
GID - Genline ID.
uppsl - Uppslag. Många modernare kyrkböcker har numrerade uppslag, ej att förväxla med foliering.
opag - Volymen saknar sidnumrering, eller så är den oläslig.
mp - maskinpaginerat. Ibland tar landsarkiven och stämplar på en egen sidnumrering om den ursprungliga är oläslig eller inkonsekvent. Det är oftast bäst att ange den i så fall, men ange då att det är landsarkivets numrering du har följt, annars blir det lätt kaos!
Hänvisningstext
Hänvisningstexten är en text som pekar ut den intressanta källuppgiften i källan. Ofta är detta helt enkelt sidnumret i boken eller volymen. Ibland kan det vara varianter, så som folienummer om volymen är folierad eller numret på uppslaget. För riktigt svårläsliga volymer är det bra att ange radnummer på sidan!

Exempel:

432
34v
234 (rad tre från botten)

Kombinera med prefix (se ovan) för att få sammanhang!

Du bör inte skriva AID-nummer, GID-nummer, SVARs bildid eller liknande i den här rutan. Använd i stället fältet Bild-Id för detta (mer information nedan).

Datum
Ange datum (vid behov, ungefärligt eller intervall) för källuppgiften. Detta är onödigt om det gäller en uppgift som tas direkt ur en kyrkbok och datum ändå framgår, som till exempel för en vanlig födelsenotis. Om det däremot är fråga om en uppgift där det inte direkt är självklart från vilken tid uppgiften är, är det bra att skriva in en datering här.

Kvalité
Din bedömning av källuppgiftens kvalité.

Koppling
Du kan koppla en bild hos ArkivDigital, Genline eller SVAR till källuppgiften.

Dessa tre aktörer har var sitt system att ge varje bild en unik beteckning. ArkivDigital kallar sitt system för AID, Genline kallar sitt GID och SVAR kallar det helt enkelt bildid.

Som exempel har sidan 86 i Pjätteryd AI:4 AID v19202.b52.s87, GID 839.4.102200 och bildid (hos SVAR) C0025529_00052.

För att koppla en bild, klicka "ArkivDigital", "Genline" eller "SVAR" och fyll i bildens beteckning i rutan Bild-Id.

Om du använder Genline, kan du också hämta GID-koden direkt till Disgen. Då måste du ha Genline Family Finder (GFF) igång och rätt sida uppe där. Klicka på Koppla för att koppla till den aktuella sidan i GFF. Knappen Koppla fungerar bara om du har GFF igång på din maskin.

Knappen Visa visar en redan kopplad bild i passande program för bilden ifråga (dvs. ArkivDigitals visarprogram, Genline Family Finder, respektive din webläsare.)

Knappen Ta bort tar bort kopplingen till bilden.

Citat ur källan
Du kan här skriva in ett citat ur källan. Olika släktforskare gör här på olika sätt - en del skriver av alla notiser ur kyrkböckerna ordagrant, och en del skriver in citat endast i undantagsfall. Du avgör själv. Om du är tveksam hur du bör göra, kontakta en fadder och diskutera.

Anteckningar
Här kan du skriva in en anteckning som handlar om hänvisningen. Denna anteckning är tänkt för ditt eget bruk (exempelvis "notisen svårläst", "kontrolläs vid tillfälle" eller liknande) och kan inte skrivas ut.

Mer information
Läs mer här om källor, grupper och hänvisningar.

Den rutan kommer upp när du ska lägga till information om det du hittat t.ex gällande en födelsenotis.

Ju mer information du har om det du hittade, desto bätttre !

Christina
2011-07-22, 22:43
Missade att skriva att det inmatningsfönstret framförallt blir synligt när du lägger till en notis , dubbelklicka på den person som du vill lägga till informationen på, så blir kan eller hon gulmarkerad, och klickar du igen kommer en ruta upp som heter ändra personnotiser upp, det är här du har möjlighet att lägga till en källhänvisning.

31581
2011-07-23, 02:57
Jag måste vara blind eller dum men när jag gör som du säger får jag inte upp mer än några av de rubriker du beskriver. T.ex. för dödnotis, föddnotis, yrkesnotis, : i GRUNDDATA;Notisnamn, kommentar, datum,ort, källa. Två flikar kommer också upp FOTNOT och ANTECKNINGAR. Båda dessa ÄR TOMMA PÅ RUBRIKER. Klickar nu på GIFT, inget händer.
Jag har Disgen 8.2a, byggnummer 933.
Kan du förklara lite närmare hur man gör frfån att programmet startar. Jag har läst texten i HJÄLP så den behöver du inte upprepa för mig. Den blir man inte klokare av.

Christina
2011-07-23, 11:08
Det här blir svårt att förklara på ett par rader. jag började göra bilder med skärmdumpar från Disgen, men det blev för omständigt .

Men om du tar kontakt med antingen mig eller nån annan disgenfadder, du hittar oss på Dis hemsida
http://www.dis.se/sv/foereningen/faddrar.html så kan någon av oss hjälpa dig.

31581
2011-07-23, 12:51
Det räcker om du kan göra en skärmdump på notissidan där man ser dessa rubriker som jag inte har. Då kanske jag kan räkna ut vad som är fel. Snälla.

Christina
2011-07-23, 13:23
Hej hej
Lyckas inte lägga in n nån skärmdump här, suck !
Men om du kollar här: http://www.dis.se/index.php?option=com_content&view=article&id=147:disgen-skaermbilder&Itemid=126
där finns det en bild på olika saker ur Disgen, om du klickar på personnotiser så kommer ett fönster upp, där ser du en gul lampa.
Genom att klicka på den får man upp en ny bild i vilken man själv lägger in information om den källa man har till en uppgift.

Har du kollat i manualen på sidan 23 ff, där står det lite mer om källor.