handdator

Visa fullständig version : Vad händer med RGD?Micael Frank
2022-01-18, 09:45
Har projektet helt lagts på is och resulterat i en dubblettkontroll?

Här har DIS en möjlighet att göra en betydande insats för svensk släktforskning men det verkar som man hellre lägger kraften på annat.

Phryxe
2022-01-20, 10:12
Kanske är det som ordspråket ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”. Om jag fattat det rätt ville man integrera hela det spretiga Disbyt-materialet på en gång för att få ”kritisk massa” … Undrar om det inte varit bättre att starta i liten skala (ex med en socken) och bygga ut det successivt. Jag förespråkar manuell inmatning före import och anpassning av stora mängder gammal forskning.

Rolf Carlsson
2022-01-20, 10:26
C-G, att, som du skriver, använda Disbyt-databasen fanns aldrig i sinnevärlden för Projektgruppen. Databasen skulle till 100 % byggas med nya bidrag från medlemmar en efter en med omfattande kontroller och korrigeringar hos medlemmen innan bidraget skarpt skulle uppdatera databasen. Även alla sidoregister som exempelvis en namndatabas och ort/församlingsdatabas skulle nyskapas för projektet.

Varför RGD inte genomfördes får en företrädare för DIS svara på.

Rolf Carlsson
Initiator av RGD

Micael Frank
2022-01-20, 15:37
C-G, att, som du skriver, använda Disbyt-databasen fanns aldrig i sinnevärlden för Projektgruppen. Databasen skulle till 100 % byggas med nya bidrag från medlemmar en efter en med omfattande kontroller och korrigeringar hos medlemmen innan bidraget skarpt skulle uppdatera databasen. Även alla sidoregister som exempelvis en namndatabas och ort/församlingsdatabas skulle nyskapas för projektet.

Hur långt hade ni kommit med riktlinjer och design - hur skulle personer verifieras?

Rolf Carlsson
2022-01-20, 16:56
Du skrev inledningsvis att OpenRGD blivit en dubblettkontroll. Detta kan stämma om du refererar till en enskild Gedcomfil. Härutöver kan du matcha två gedcomfiler med varandra och få underlag för att utreda alla differenser mellan filerna. När alla differenser är utredda kan du slå samman dessa två bidrag till en gemensam Gedcomfil, som kan läsas in i ett släktforskningsprogram.

Vill du förstå bättre hur RGD arbetar föreslår jag att du prövar matchningsfunktionen genom att läsa in två separata filer och matcha dessa mot varandra enligt menyn för OpenRGD. Det finns i princip inga begränsningar hur stora filerna kan vara men de bör ha ett relevant antal matchande individer. Välj hellre större än mindre filer för att få olika typer av differenser. Matchningar har gjorts med filer med "många" 10-tusentals individer. I Disklogen finns uppgift om supportpersoner, om du har frågor kring förfarandet.

m17835
2022-01-26, 10:34
Det finns en förklaring till RGD projektet och att det avbröts vid årsskiftet 2018/2019 på grund av resursbrist med att föra det vidare på sidan https://www.dis.se/rgd-projektet

Micael Frank
2022-01-26, 18:32
Ska jag förstå det som att projektet är dödförklarat och att föreningen prioriterar andra områden?

Christer
2022-02-01, 20:06
Projektet avbröts vid årsskiftet 2018/2019 pga resursbrist.

tommypeters
2024-03-21, 19:45
Du skrev inledningsvis att OpenRGD blivit en dubblettkontroll. Detta kan stämma om du refererar till en enskild Gedcomfil. Härutöver kan du matcha två gedcomfiler med varandra och få underlag för att utreda alla differenser mellan filerna. När alla differenser är utredda kan du slå samman dessa två bidrag till en gemensam Gedcomfil, som kan läsas in i ett släktforskningsprogram.

Vill du förstå bättre hur RGD arbetar föreslår jag att du prövar matchningsfunktionen genom att läsa in två separata filer och matcha dessa mot varandra enligt menyn för OpenRGD. Det finns i princip inga begränsningar hur stora filerna kan vara men de bör ha ett relevant antal matchande individer. Välj hellre större än mindre filer för att få olika typer av differenser. Matchningar har gjorts med filer med "många" 10-tusentals individer. I Disklogen finns uppgift om supportpersoner, om du har frågor kring förfarandet.

Denna jämförelse görs ju mellan två databaser som bearbetningen lagt in resultatet i. Hur väljs namnen på databaserna? Jag har fått ett antal olika databaser tidigare, men nu när jag vill jämföra en GEDCOM från mitt träd på Ancestry med motsvarande från Family Tree Maker så hamnar de i samma databas...

C-J Gustafsson
2024-03-22, 13:05
När en GEDCOM fil läses in används GEDCOM filens namn i openRGD. Läser man in en ny GEDCOM fil med samma namn ersätts den tidigare, har GEDCOM filen ett annat namn så får man två olika databaser för vidare bearbetning. Två GEDCOM hamnar aldrig i samma databas vid inläsningen.
Matchningen görs alltid mot två olika databaser som ärvt sitt namn från namnet på GEDCOM filen den skapats ifrån.
Vill man lägga ihop två stycken gör man detta i funktionen Sammanslagning, efter att de matchats mot varandra både maskinellt och manuellt.
Därefter kan man skapa en ny GEDCOM med resultatet från Sammanslagningen.

tommypeters
2024-03-22, 13:24
När en GEDCOM fil läses in används GEDCOM filens namn i openRGD. Läser man in en ny GEDCOM fil med samma namn ersätts den tidigare, har GEDCOM filen ett annat namn så får man två olika databaser för vidare bearbetning. Två GEDCOM hamnar aldrig i samma databas vid inläsningen.
Matchningen görs alltid mot två olika databaser som ärvt sitt namn från namnet på GEDCOM filen den skapats ifrån.
Vill man lägga ihop två stycken gör man detta i funktionen Sammanslagning, efter att de matchats mot varandra både maskinellt och manuellt.
Därefter kan man skapa en ny GEDCOM med resultatet från Sammanslagningen.

Det verkar ju inte alls stämma.

Till exempel ger GEDCOM-filen Petersson.Olsson.Cobel.ged en databas med namnet tommy_Petersson. GEDCOM-filen med ett annat namn (Petersson.Olsson.Cobel.10_2024-03-19.ged) får samma databasnamn. Jag kan absolut byta namn på någon av GEDCOM-filerna så de inte liknar varandra alls men det verkar ju inte påverka databasnamnet.

tommypeters
2024-03-22, 13:27
Det jag för övrigt önskar här är en lista med vilka personer som *inte* finns i bägge filerna. Det kanske den här funktionen inte kan erbjuda - känner någon då till något program som kan ta fram detta?

Micael Frank
2024-03-22, 13:36
Genney kan jämföra en gedcom-fil med aktuell databas och listar eventuella dubbletter. Om du importerar den gedcom-filen kommer nya personer ligga i en egen grupp där du kan manuellt ta bort dubbletterna och sen exportera listan till t.ex. excel.

C-J Gustafsson
2024-03-22, 14:27
Jag vet inte hur parenteser möjligen kan påverka namnsättningen men det kan i vilket fall som helst kan de inte slås ihop, antingen blir det ny databas, eller ersätts tidigare med samma namn, eller blir det ingen databas på grund av felaktigheter i GEDCOM filen. Det ser man om man kollar meddelandet när databasen skapas, om det gått bra eller om det inte gått bra.

C-J Gustafsson
2024-03-22, 14:29
Funktionen att hitta unika personer finns inte i openRGD. Det var en snarlik funktion på gång när utvecklingen stoppades.