handdator

Visa fullständig version : Problem med Disgen.dis11105
2022-01-30, 14:25
Jag ha stött på ett problem/ändring i Disgen som jag stör mig på.
Om jag arbetar med person X i familjeöversikten och går in på relationsöversikten och gör
en ändring så är allt ok.
När jag sedan går tillbaka till familjeöversikten och person Y så följer inte relationsöversikten
med, där är fortfarande person X.
Om man då inte är riktigt observant så gör man en ändring där och jobbar vidare i tron att
man ändrat för person Y men i själva verket ändrat person X relation, och på så vis fått
ett fel i sin släktforskning som kan vara svår att upptäcka. Inte bra.

Med vänlig hälsning
Karl-Axel Bodén
Tele: 070-281 63 27
E-post: 06321509@telia.com

Olle_Olsson
2022-01-30, 16:27
Viken "Modell" använder du av STD1 - 2 - 3 eller 4
(modell kan man ändra i Disgen 2021 i övre högra hörnet)

dis11105
2022-01-30, 16:36
Viken "Modell" använder du av STD1 - 2 - 3 eller 4
(modell kan man ändra i Disgen 2021 i övre högra hörnet)

De spelar ingen roll om man använder en modell eller gör en egen modell så fungerar programet så som jag har beskrivet de.
Prova och utvärdera.

Edgar
2022-01-30, 22:22
Problembeskrivningen i första inlägget är korrekt. Relationsöversiketen (RÖ) "lever ett eget liv", så att säga. Den ändras inte om man byter centrumperson, bara om man i FÖ markerar en ny relation. Jag har själv reagerat på samma sätt, instinktivt trodde jag att jag automatiskt fick RÖ för den nya centrumpersonen när jag bytte centrumperson. Men vid närmare eftertanke kom jag fram till att programmet i princip inte gör fel. Dilemmat är att en persons RÖ inte är entydigt. Om RÖ automatiskt visar RÖ för den nya centrumpersonen, vad ska då visas om den nya centrumpersonen inte har någon relation eller om personen har flera relationer? Nu har jag lärt mig vad som gäller och tycker att det går bra att leva med det. Jag markerar önskad relation i FÖ när jag vill ändra en RÖ.

dis11105
2022-01-31, 08:06
Problembeskrivningen i första inlägget är korrekt. Relationsöversiketen (RÖ) "lever ett eget liv", så att säga. Den ändras inte om man byter centrumperson, bara om man i FÖ markerar en ny relation. Jag har själv reagerat på samma sätt, instinktivt trodde jag att jag automatiskt fick RÖ för den nya centrumpersonen när jag bytte centrumperson. Men vid närmare eftertanke kom jag fram till att programmet i princip inte gör fel. Dilemmat är att en persons RÖ inte är entydigt. Om RÖ automatiskt visar RÖ för den nya centrumpersonen, vad ska då visas om den nya centrumpersonen inte har någon relation eller om personen har flera relationer? Nu har jag lärt mig vad som gäller och tycker att det går bra att leva med det. Jag markerar önskad relation i FÖ när jag vill ändra en RÖ.

Jag är ingen programmerare men anser att ett dataprogram skall vara gjord så att användare skall kunna känna sig trygg vid användande.
Eftersom risken för misstag finns och misstagen kan bli väldigt svårt att åtgärda så bör man försöka åtgärda programmet.
Har tittat på hur relationsöversikten följer centrumperson, inte alls, och då är min fundering om det går att göra så att när man stänger ner/byter centrumperson så stängs relationsöversikten ner.
Då borde risken för misstag minska.

Torgny Larsson
2022-01-31, 11:29
Håller med Karl-Axel. Det har varit så ändå sedan 2016, och jag har vänjt mig, men det kan vara lätt att göra fel. När man byter centrumperson borde RÖ stängas.

Olle_Olsson
2022-01-31, 13:05
Detta är anmält till DIS interna Förbättrings-& Fel - rapporteringssystem, med Ärende nr #8170

Christer
2022-02-01, 20:18
Här kommer ett förtydligande för hur person- och realtionsöversikter är avsedda att användas.

Personöversikten visar den markerade personen i familjeöversikten oavsett vem som är centrumperson. Det är inte säkert att alla personer som markeras har exakt en relation utan kan sakna relation eller har två eller flera. Dessutom visar oftast relationsöversikten två personer.

Av dessa båda skäl har vi valt att inte ha någon synkning mellan person och relationsöversikt utan endast för relation och relationsöversikt.

BrJohan
2022-02-01, 22:17
Varför inte låta användaren - via någon preferens - välja vilken princip som skall användas?