handdator

Visa fullständig version : "Bland senaste" i Dg2019/2021walgot
2022-02-04, 10:41
Då man i Disgen 2019 klickar på ett namn i listan "Bland senaste" så försvinner listan samtidigt som vederbörande Familjeöversikt visas.

Mycket önskvärt vore att man ex.vis via högerklick i lisan kunde få fram Familjeöversikten utan att "Bland senaste"-listan automatiskt försvinner.

Beter sig Disgen 2021 i detta avseende på samma sätt?

Allmänt om "Bland senaste":
Är listans maximala storlek begränsad? I så fall, till vad?
Vad krävs för att namn skall försvinna från listan?
Varför "Bland senaste" i stället för "Senaste"?

Torgny Larsson
2022-02-04, 16:54
Det är annat i Disgen 2021. Där är det ett eget nytt fönster för senaste och favoriter, som du kan öppet hela tiden.