handdator

Visa fullständig version : Gruppval ?walgot
2022-02-05, 22:00
Från en släktforskarkollega har jag fått följande vädjan:

Jag har laddat hem Disgen2021 för att testa det programmet och får problem under installationen. Jag har försökt komma åt Dis-forumet för att be om hjälp, men har ännu inte fått komma in.

Du har vid tillfälle nämnt att du ibland ställt frågor om Disgen till detta forum. Kan du vidarebefordra denna fråga:

Efter att ha tackats för att vilja prova Disgen 2021 väljer jag att importera en GEDCOM-fil med ursprung hos en Disgen 2019-användare. Ganska omgående möts jag av uppmaningen "Välj grupp att importera källor till". "Hjälp"-knappen visar info som varken förklarar eller hjälper den novis som vill pröva Disgen.

Vad menas med "grupp" i detta sammanhang och hur skall väljas?

Via Bing når jag funnit https://www.dis.se/install-anvisning men som inte heller berör eller besvarar dessa frågor.

Var kan läsbara svar på frågorna finnas?

Edgar
2022-02-05, 22:27
Källor läggs i Disgen i en hierarkisk struktur kallad källträd. En första struktur följer med programmet, se bild. Sedan får man själv fylla på med sina källor. Översta nivåerna benämns här grupper. Den fråga du får när du importerar en GEDCOM-fil är i viken grupp du vill att de källor, som refereras i GEDCOM-filen, ska läggas i ditt källträd. Ett tips är att lägga dem i gruppen "Importerat", gulmarkerat i bilden.

Läs vidare i handledningen: https://handledning-disgen2021.dis.se/kallor

walgot
2022-02-06, 12:34
Tack för svaret som vidarebefordrades. Ursprungsfrågaren blev hjälpt och kom vidare, men tycker ändå att ett mera förklarande installationsförfarande hade behövts.

Finns något som motsvarar en 'tutorial'?

Som sporadisk Disgen 2019-användare känner jag till att det finns ett antal webbsidor av hjälpkaraktär. Borde inte den inbyggda hjälpen innehålla ett 'register' över dessa sidor?

Ursprungsfrågaren fick ganska omgående en ny fråga som visserligen ligger utanför ämnet, men ändå: Disgens primärfönster låter sig inte kunna flyttas om det har minimerats maximalt i sidled. Bugg, eller ...?

Jag kan konstatera att version 2019 beter sig lika (felaktigt?)

Olle_Olsson
2022-02-06, 13:25
Disgen 2021, läs Handledningen på DIS-hemsida + filmer

Nu finns Handledning för Disgen 2021 på DIS hemsida
https://handledning-disgen2021.dis.se/

På DIS hemsida finns även länkar till Video-Filmer om Disgen 2021
https://handledning-disgen2021.dis.se/video

Christer
2022-02-06, 18:29
I den inbyggda hjälpen finns sökmöjligheter. Dessutom leder F1 till den aktuella hjälpen för det fönster som är aktivt i Disgen.