handdator

Visa fullständig version : Panelen låser i fel storlekEje
2022-02-10, 15:51
Panelen som bl.a. innehåller för- och efternamn låser sig alltid med fel mått. Det gäller i alla sparade fönster såväl standard (STD1, STD2, STD3) som mina egna dispositioner. Jag ändrar och redan när jag väljer "Spara" dispositionen så återgår den till felaktigt format. Jag har avinstallerat Disgen och installerat på nytt men det hjälper inte.

Christer
2022-02-11, 09:23
Modellerna styr fönstrens storlek och placering men inte innehållet i dem som t.ex. personer och paneler.

Eje
2022-02-12, 15:04
Jag beskrev kanske mitt problem otydligt. Informationen om en panels storlek och placering i fönstret finns uppenbarligen lagrad någonstans eftersom panelen normalt dyker upp på samma ställe i fönstret varje gång fönstret öppnas.. När det gäller panelen Namn så finns en bug någonstans i programmet eller i min applikation eftersom denna panel ständigt får samma felaktiga storlek oberoende av vilka åtgärder jag vidtar. Storleken är så felaktig att den omöjligt kan inta någon form av default-läge. Att det är en bug upplever jag som odiskutabelt. Frågan är hur jag blir av med den.

BrJohan
2022-02-12, 15:35
Modellerna styr fönstrens storlek och placering ....

I ett GUI (Graphical User Interface) av något sentida slag är det konventionellt så att användaren skall kunna råda över fönsters och övriga sorters ramars storlek och placering via egna och dynamiska interaktioner. Varför inte i Disgen?

Modellkonceptet leder tankarna tillbaka till 1980-talets "Visi On", men utan inslag av nostalgi.

Christer
2022-02-13, 17:08
Eje, vi håller på med en ny lösning för att spara personliga panellayouter till kommande version. Tills vidare kan du ordna dina paneler och sedan stänga personöverikten för att spara layouten. Sedan öppnar du personöversiken igen.