handdator

Visa fullständig version : Styrtecken för html-filerGolbers
2011-07-27, 21:46
När man exporterar ansedlar till HTML får man ju snygga skärmbilder. Texten kan ju också modifieras med styrtecken som <P> och <BR> m.fl.
Men .. när man ska skriva ut sådana här ansedlar som täcker mer än en A4-sida kommer
inte alltid brytningen på särskilt bra ställen. Finns det något styrtecken för en HTML-fil som
åstadkommer en sidbrytning vid utskrift?
Undrar
Göran Olbers

DanielBerglund
2011-07-27, 22:01
Inte i html. Man kan tydligen göra en del med CSS (http://www.w3.org/TR/CSS21/page.html#page-break-props) men dagens mallar och html-generering i Disgen är ganska fjärran från att använda CSS. Så det praktiska svaret är nog "nej, det går inte". Någon annan här har kanske tips?

Golbers
2011-08-21, 16:23
Eftersom jag hittat en lösning som täcker mina problem kan jag väl berätta om detta här. Kanske någon annan också kan ha nytta av svaret.
Styrkommandot är: <P style="page-break-before: always">
Lägg in det där du vill ha en sidbrytning vid utskrift av ett html-dokument. Nackdelen är att det troligen bara fungerar i Explorer men stör i alla fall inte inte andra webb-läsare. Själv lägger jag nu in raden i sådana fall då jag vill kunna bestämma var brytningen ska ske vid en utskrift men självklart kan man lägga in koden i Disgens mallar om man kan den tekniken.
När få vi f.ö. en artikel i Diskulogen om just mallhantering och modifiering av sådana efter egna önskemål?

Mvh
Göran Olbers

DanielBerglund
2011-08-21, 22:12
Det ser väl ut som att det borde fungera även i FF och Chrome med flera: http://www.w3schools.com/cssref/pr_print_pagebb.asp

Mallar är ett ganska svårt område, men flera intresserade medlemmar borde kunna samarbeta på dis wiki och då få viss hjälp av utvecklarna. Finns frivilliga?