handdator

Visa fullständig version : HTML-Export Ledtexter Fadder och Fadder tillingera
2022-06-21, 11:49
Jag sitter och förbereder släktpresentationer inför sommarens resor.
Upptäcker att Ledtexterna "Faddrar" och "Faddrar till" nästan försvinner bland personerna som är faddrar.
Ledtexterna och personerna är presenteras med samma storlek. Ledtexterna i normal-text och om personerna är länkade och klickbara blir de i fet-text.

Mitt önskemål är att få dessa två ledtexter i något större text än personerna.

Använder DISGEN21 och Mall 8 och Mall 11.

m11916
2023-08-23, 20:03
Inlagt som Förbättringsförslag, nr 9132.