handdator

Visa fullständig version : Inmatning av namn - Tilltalsnamnandis59
2011-08-07, 16:52
Vad jag har läst mig till så är det praxis att man sätter en asterisk* efter tilltalsnamnet.

Har dock sett att detta innebär att asterisken ingår i namnet!

Både vid sökning och i Disbyt. Vid utskrift ersätts asterisken med fetstil.

Är det verkligen meningen att det ska fungera så, eller gör jag något fel??

// Anders

DanielBerglund
2011-08-09, 13:04
Nej, asterisken ingår inte i namnet och ska inte påverka sökningar. Däremot markeras tilltalsnamnen vid utskrift.

Karl-Edvard Th
2011-08-11, 22:16
För att inte asterisken skall skrivas ut skall man markera det i inställningar utseende för respektive utskrift.

dis48868
2012-01-13, 20:29
Hej! :) Är alldeles ny här, men har släktforskat sedan 1998, och har dessutom övertagit 40 års arbete, som jag nu tänkte lägga in, så det vore trevligt att göra rätt med en gång...
1. Som sagt ovan rekommenderas att markera tilltalsnamn med efterföljande *. Innebär det alltså att namnet blir fetstilt vid utskrift?
2. Hur ställer ni er till att (dessutom?) ha tilltalsnamnet med stora bokstäver, typ ADAM* Bertil Cesarsson? Fördelar/nackdelar?
3. Hur gör man när stavningen är osäker eller olika i olika källor, typ Victoria/Viktoria? Melcher/Melker? Kan man skriva som här med snedstreck? Hålls de isär vid sökning då eller blir hela teckensekvensen ett namn?
4. Hur matar man in tidigare efternamn? I synnerhet om personen har gift om sig flera gånger? Kan man skriva Nunamn (Dånamn2, Dånamn1)? Blir alla sökbara då?

Karl-Edvard Th
2012-01-14, 10:03
Hej Ola,

Vad som är rätt och fel kan vi nog inte säga, det finns nog nånga åsikter om det.

1. En markering med * ger fetstil vid utskrift.
2. En smaksak men det blir väl inte snyggt med stora bokstäver i Efternamnet är det inte bättre att ange fetstil och stil i utskrifts inställningar.
3. Båda namnen är sökbara var för sig.
4. Alla blir sökbara men Disbyt gillar inga specialtecken här

m00707
2012-01-14, 10:55
Att ett * markerat namn blir fetstilt i utskrift är en inställningsfråga.
Man kan lika gärna välja kursiv eller understruket eller inget alls.
Mitt eget val är att ha alla namn (hela namnet) i fetstil, samt tilltalsnamnet understruket.

dis48868
2012-01-14, 19:45
Hej och tack för snabba svar!
Bara för säkerhets skull:
3. Snedstrecket i Victoria/Viktoria accepteras alltså och ger träff för sökning på endera?
4. Genererar parenteser fel eller skrivs de bara inte ut?

Ny fråga: Hur gör man med efternamn som blivit mer "fina" med tiden, exempelvis om ursprungligt Svan modifieras till Swahn?

Karl-Edvard Th
2012-01-15, 16:28
Hej Ola,

3. Ja det går att söka på var och en.
4. Nej inte i Disgen utan det är Disbyt som tar bort alla specialtcken.

Men testa både att söka och olika utskrifter och se hur det ser ut, Om man använder flera efternamn så tänk på att i personregistret är det sorterat efter första namnet.

Beträffande "fina" namn så kan det vara en fråga om hur man hittar en person, vilken stavning förväntar man sig. När det sedan är fråga om släktforskning så vill man väl gärna använda orginal namnet och inte ett morderniserat namn.

dis48868
2012-01-15, 20:30
Hej!
Har nu funnit och börjat ögna igenom anvisningarna på http://www.dis.se/sv/verktyg/disgen/om-disgen/artikelserie.html , och där var mycket läsvärt.
Till exempel att man bör använda "standardnamn" (och kommentera i notiser) när det stavas olika i olika källor, och det är nog klokt om man inte vet vad som faktiskt gällde.
Dock verkar lösningen för ändrade efternamn höra framtiden till. Efter något experimenterande lutar jag åt lösningen "Nuefternamn* Dåefternamn2 Dåefternamn1", på det att det senast rådande efternamnet kommer först vid sökning (längst till vänster) och det först belagda längst till höger. Nackdelen är ju att raddan kan bli väl lång för förändringsbenägna individer... Dock kan det vara klargörande att direkt kunna se vändningarna. Kan man förresten använda asterisk * för markering av efternamn också, och inte bara för tilltalsnamn?

m00707
2014-08-24, 19:34
Jag har ett problem med att markera tilltalsnamn.
Personen är döpt till Lars-Göran men tilltalsnamnet är bara Lars.
Jag har löst det med ett extra mellanslag Lars* -Göran, men det ser inte bra ut.
Hur gör man?

RolfEriksson
2014-08-24, 20:04
Du kan skriva Lars-Göran (Lars*). Min far var döpt till Gustav men kallades Gösta och det löste jag med Gustav (Gösta*) vilket fungerad.

m00707
2014-08-24, 20:19
Jo, så har jag gjort i många fall, men när Lars ingick i namnet såg det så dumt ut.

dis48868
2015-12-28, 00:17
Dammar av även denna tråd: Är asterisk-markeringen av tilltalsnamn (vilket jag för övrigt också önskar funkade för efternamn) en allmängiltig funktion i GEDCOM-filer? Dvs fungerar det om man skulle exportera filen till ett annat genealogiprogram?