handdator

Visa fullständig version : XML import31581
2023-01-16, 14:14
Jag löste in XML-filer för att testa Disgen 2023. Då använde jag kommandot "för att läsa in i annat program". Vid importen får man alternativ hur namn skall skrivas, oförändrat, versaler eller för-efternamn börjar med stor bokstav.
Jag valde för- efternamn skall börja med stor bokstav .
Då får jag följande resultat: Von dem busshe-haddenhausen och Von amsberg
von blir Von, efterföljande namn blir med små bokstäver.
Programmet kan alltså inte hantera von och inte heller efterföljande efternamn eller dubbla efternamn.
Använd alltså inte funktionen efternamn skall börja med stor bokstav!
Jag läste in filerna igen med valet "oförändrat" och då blev efter namn rätt.

m17835
2023-01-17, 13:31
Problemet inlagt i vårt ärendehanteringssystem med ärendenummer 8941.