handdator

Visa fullständig version : Sökning av födda som beräknats31581
2023-02-06, 07:23
När man söker på födda undrar jag om man kan välja de olika notistyper som finns att välja på vid inmatningen.
Det gäller datatyperna ungefärligt, intervall, period, fras.
När man söker på exakta datum kommer ju även sådana som registrerats som annan typ än exakt i söklistan men hur gör man om man till exempel vill ha en lista på alla där födelsedatum till exempel har registrerats som beräknat (med eller utan angivet datum) ?