handdator

Visa fullständig version : Soldatnamnen vid utskrift av Disgens personregisterm19780
2023-02-20, 18:08
Avser att låta trycka resultatet av flera års släktforskning i en bok. Den kommer att få drygt 400 sidor, registren oräknade.

I min släktforskning har jag många soldater. Deras namn skriver jag in på vanligt sätt med soldatnamnet sist, t ex Sven Nilsson Grimstedt. Alla namn är markerade för visning. I Disgens personregister sorteras denne soldat på patronymikonet, i detta fall Nilsson. Men vid bläddring i personregistret är det inte lätt att komma ihåg att soldat Grimstedt hette Nilsson. Soldatnamnen är enklare att minnas.

I mitt personregister anges för vissa soldater endast patronymikonet, för andra både patronymikonet och soldatnamnet. Beror detta på om patronymikonet och soldatnamnet skrivits in som ett namn eller, som rekommenderats för att underlätta sökningen i datorn, som två var för sig?

Går det att få Disgen att basera personregistret på det sista efternamnet? Eller kan man få Disgen att skriva ut ett kompletterande register, ett soldatnamnsregister, sorterat på soldatnamn och, i så fall, hur upprättar jag ett sådant register?

Christer
2023-02-21, 11:07
F.n. är det inte möjligt att skapa ett personregister med namn om inte ska visas.

Lars Skillius
2023-02-21, 12:39
Men, som jag skrev i går, "alla namn är markerade för visning" och visas följaktligen i bl a i an- och stamtavlor.

Christer
2023-02-22, 10:51
Ursäkta, slarvigt av mig.

Personligen skulle jag inte rada upp efternamnen efter varandra, t.ex i kronologisk ordning. Framförallt eftersom de inte burit namnet samtidigt. Det var därför vi introducerade möjligheten att registrera flera namn som kan visas eller inte visas. Jag anger oftast personens första namn, t.ex. patronymikon. Ibland blir det ett namn som personen huvudsakligen är känd under, som ett soldatnamn eller taget namn.

Låt mig visa på ett par exempel som visar att det inte är så enkelt att ha en ingång för varje efter namn i registret:
En person fick tidigt namnet Svensson, gift Bergström, skild och sedan gift Strömberg, skild och byte tillbaka till Svensson. Då skulle personen skrivas som Svensson Bergström Strömberg Svensson. Lite tokigt i mina ögon.
En av mina soldater Olof Johansson blev soldat med namnet Älfström (1804-10), ny tjänst när han kom hem från fångenskap med ändrat namne till Wetter. Då skulle han skrivas som Johansson Älfström Wetter, lite tokigt tycker jag.
En arbetskamrat hette Karlsson och gifte sig med en Carlsson och tog namnet Carlsson. Då skulle det kunna bli Karlsson Carlsson vilket också är lite tokigt.
En annan person föddes som Lindman och tog sig namnet Lindman Hjalmarsson vid giftet. Lindman Lindman Hjalmarsson skulle också lite tokigt.,

Antonia Ax:son Johnsson har två efternamn som används i kombination sedan födelsen. Det finns fler exempel. Det skulle bli tokigt att hon skulle finnas i registret både som Ax:son och Johnson eftersom inget av dem är rätt.

Jag får sluta med hur jag skulle gjort, valet är ju ditt, Jag registrerar mina soldater med soldatnamnet som visas och patronymikon som inte visas. Jag kan söka på båda namnen var för ssig oavsett om det visas eller ej.

31581
2023-02-22, 13:20
Hej,
Jag har funderat mycket över funktionen namn som skall visas eller inte visas. Jag tycker inte att det är fel att skriva nmanen i kronologosk ordning efersom vissa vet namnet på soldaten andre vet namnet på kvinnan som ogift och andra namnet som gift osv. . En funktion där det i efternamnsregistret kan skrivas ut samtliga efternamn i efternamnsordning vore bra. Det går åt mer papper man man kan ju själv välja.

Då blir det så här:
Tillman Lundgren Thörn Edvin sid 12
Thörn Tillman Lundgren Edvin sid 12
Lundgren Tillman Thörn Edvin sid 12

Samma gäller i söklistan (med val så klart hur efternamnen skall visas). Söklistan blir längre men det är upp till användaren att välja!


Vad tycker du ?

Christer
2023-02-23, 08:40
Med exemplen försökte jag visa att det kan bli tokigt då. Se Ax:son Johnsson och Lindman Lindman Hjalmarsson, dvs personer med dubbla efternamn.

m19780
2023-02-24, 10:16
Tack för inläggen!
I mitt fall förefaller det enklast att för soldaterna utesluta visningen av deras patronym och visa soldatnamnen.

Christer
2023-03-02, 11:16
Lars, helt riktigt.

m19780
2023-03-02, 17:58
Mitt tillvägagångssätt är en nödlösning. Patronymikonen går förlorat i personregistret. Bättre vore om man kunde välja inte bara vilka namn som skall visas eller inte utan också, helt separat från detta, vilket/vilka namn som skall framgå av personregistret.

Problemet gäller inte bara soldater utan också personer tillhörande frälset. Väljer jag att visa endast ätten syns inte deras patronym i personregistret.