handdator

Visa fullständig version : Utskrift ansedel med boktext31581
2023-02-22, 13:33
I beskrivningen över utskrifter (på nätet) står att man kan välja vad som kan vara med i utskriften. Nu undrar jag hur man får med extratext och boktext?
I det val av innehåll som är förbockat för "STD Utförlig Bild" finns bara utskrift av text i rutan för levnadsbeskrivning och i rutan för relationer.

Olle_Olsson
2023-02-22, 17:00
Utskrift ansedel i Disgen.
Klicka på ”Utskrift” välj Ansedel >>Fortsätt.
Nu kommer du till själva ”Utskriftssidan” och får välja ”Inställningsmall”, och nedanför till höger finns ”Direktval” och där ser du vad som ingår i utskriften, (om du byter Inställningsmall, så ser du skillnaden här).
Välj Inställningsmall; (ex-vis ” STD1”), prova dig fram.
I högermarginalen finns ”Inställningar” (under ?Hjälp) för själva utskriften, och där finns;
/Direktval / För ansedeln/ Övrigt/ Sidans utformning/.
DIREKTVAL: välj vad du vill ha med ”Skriv ut i samband med texten”;
kryssa för ”Personidentitet” (Id-numret) om du vill ha det med. (det som är “gråat”, kan inte väljas).
FÖR ANSEDELN/Innehåll; Välj notiser för; Här ska du ”flytta text” över till rutan ”Valda”
Klicka på Huvudpersonen;
de Notiser som du vill ska vara med vid utskriften flyttas över till ”Valda”.
Sen gör du likadant för de övriga; Levnadsbeskrivning/ Barn/ Föräldrar/ Ingifta/ Relationer.
Och till höger har du några ”kryssrutor” för ”ta med ...”.
Flytta över ”Boktext”