handdator

Visa fullständig version : Konvertera till Disgenorter31581
2023-03-05, 14:36
I verktyget konvertera till disgenorter fär man träff på den person som notisen gäller. Ibland kan man inte generellt ändra disgenorten uitan vill ändra i den specifika personnoitisen i stället. Då måste man stänga ner konverteringen och söka upp personen. Det vore betydligt enklare om man kan klicka på personen, göra ändringen och sen gå tillbaka. Möjligt? Vet ej.