handdator

Visa fullständig version : Datamappen hanteringTom
2023-03-07, 10:54
Jag har uppdaterat till ver 2023. Och tycker mig gjort helt enligt DIS anvisningar.
I fliken Hantera datamappar anges på den aktiva mappen fortfarande namnet "Disgen ver 2021". Varför?
Likaså under Beskrivning "Disgen 2021.1", och under Sökväg "C:\Users\Tom\Disgen\Disgen ver 2021.1"
Men under Version står "Disgen 2023"
Likaså på min släktforskarsida längst ner till höger "...\Disgen ver 2021". Varför?
På min släktforskarsida högst upp anges dock " Disgen 2023".
Hur gör jag för att namnet på datamappen ändras till "...\Disgen ver 2023"?

Hans-Peter
2023-03-07, 17:41
Om det fortfarande är samma datamapp du använder ändras namnet inte, det är bara innehållet som ändras till 2023.
Om du vill ändra namnet på datamappen kan du vad jag minns inte göra det inne från Disgen, det måste göras i filhanteraren i Windows, sedan måste du i Disgen "hantera datamappar" läsa in den ny/gamla mappen igen.
Jag skulle inte göra det utan låta det vara som det är.

Edgar
2023-03-07, 19:30
Precis som Hans-Peter skriver: datamappens namn ändras inte när du går över till Dg2023.

Datamappens namn är det namn den fick då den skapades och datamappens namn är det namn den filmappen har i Windows, i ditt fall "Disgen ver 2021". Men datamappens namn har egentligen inget med Disgens version att göra, namnet kunde lika gärna ha varit "Tom Barckmans släktingar". I så fall hade Windows sökväg varit "C:\Users\Tom\Disgen\Tom Barckmans släktingar".

Om du installerade Dg2023 rakt av, utan att ändra något, har Dg2023 använt den datamapp du hade i Dg2021 och modifierat den så att den nu kan användas av Dg2023 (men inte längre av Dg2021). Datamappens version är alltså nu Disgen 2023 (det du ser i datamappens egenskaper), men namnet är oförändrat, olyckligtvis med en versionsbeteckning i namnet, som inte längre stämmer. Det är alltså inte lämpligt att inkludera ett versionsnummer i namnet, eftersom datamappens versionstillhörighet kan ändras utan att mappnamnet ändras. Vill man ha med versionsnummer och versionsändringar, kan man hellre lägga detta i datamappens Beskrivning.

Det du ser längst ner till höger på din "släktforskarsida" är alltså Windows sökväg till datamappen, med det oförändrade namn mappen fick när den skapades. Det du ser längst upp på sidan är namnet på det Disgen-program du använder, d.v.s. Disgen 2023.

Edgar
2023-03-07, 20:10
Som Hans-Peter också säger: du kan inte ändra datamappens namn inifrån Disgen. Om du vill ändra namnet kan du

a) skapa en ny datamapp i Disgen med det önskade namnet och i den läsa in en säkerhetskopia från den "gamla" datamappen. Du kommer då att ha båda datamapparna kvar och registrerade i Disgen. Sedan kan du avregistrera den gamla mappen i Disgen och ta bort den från datorn med Windows Utforskaren.

eller

b) ändra namnet på datamappen i Windows Utforskaren. Disgen kommer då att varna och säga att den inte hittar mappen. Du får då i Disgen > Hantera datamappar > "Lägg till befintlig..." leta reda på datamappen med det nya namnet och öppna den därifrån. Du kan då samtidigt passa på att ta bort det gamla namnet från Disgens lista över datamappar i "Hantera datamappar".

Hoppas detta kan vara till någon hjälp.

Tom
2023-03-13, 09:57
Tack för era svar! Tycker att det borde ändras så att det skapas automatiskt en ny mapp för 2023.
Ha det gott!