handdator

Visa fullständig version : Förbättringsförslag - namn i Disgens personregisterm19780
2023-04-18, 15:23
Vid utskrift av antavlor, ”släktträd”, är det f.n. en brist att endast det första efternamnet visas i personregistret. Om man vill att registret i stället skall vara baserat på det andra efternamnet, t ex soldatnamn eller, för frälse eller adel, ätt, måste patronymikonet tyvärr slopas.

Som jämförelse kan nämnas att namn i Disgens antavla hanteras förnämligt. Flera namn och stavningar kan registreras och alla går att söka på, men man avgör själv vad som visas.

I personregistret bör det göras möjligt att ange vilket efternamn som skall visas utan att annat namn slopas. Dessutom skulle då registret kunna baseras på båda namnen, patronymikon och soldatnamn/ätt. Man skulle alltså hamna rätt oavsett om man söker på Olsson eller Stolt.

m19780
2023-04-19, 09:45
Min sista mening ovan lite tydligare formulerad:

Man skulle alltså få en anvisning till rätt sida oavsett om man söker på Olsson eller Stolt.

m17835
2023-04-27, 13:10
Ditt förslag är inlagt i vårt ärendehanteringssystem Redmine med ärendenummer #9086 för vidare behandling inför någon kommande Disgen version.

dis58107
2023-08-07, 19:18
Bra för den som siktar på att låta trycka upp en antavla.

Förslaget gäller inte bara soldater. Framför allt präster och adel har under 1500–1700-talen såväl patronymikon som släktnamn/ättenamn. Utöver patronymikon används i bl a Dalarna och på Gotland ofta gårdsnamnet mer eller mindre som släktnamn. I utskrifter skulle personregistret bli mera funktionellt om man kan söka på ettdera namnet, t ex det man råkar komma ihåg.

Man skulle se sidnumret t ex till Catharina Hansdotter Ungia oavsett om man i registret söker efter Catharina Hansdotter eller Catharina Ungia. Och man skulle finna t ex ”landsfadern eller tyrannen” antingen man i registret letar fram Gustaf Ericsson eller Gustaf Wasa.

Förbättringsförslaget är angeläget. Hoppas det ingår i nästa uppdatering av Disgen 2023.