handdator

Visa fullständig version : Efterlysning - LibreOffice & OpenOffice utvecklarem17835
2023-09-06, 08:58
Hej

Som ni förstår så är DisbytMatch utvecklat och skapat i Excel och därmed så fungerar det endast i Excel. Ett bra arbete som är gjort av medlem Lars-Åke Sellberg, stort tack till honom.

Vi ser och hör att det finns flera medlemmar som använder LibreOffice respektive OpenOffice som kontorspaket, vilket är förståeligt eftersom de är fullgoda alternativ till MS-Office.

Nu efterlyser jag några som skulle kunna göra en konvertering från Excel till LibreOffice och eller OpenOffice av samma verktyg. Det handlar om makroprogrammering i respektive verktyg för att klara av all funktionalitet.

Svara här med ett inlägg eller hör av dig till Mikael Winbladh (mikael.winbladh@dis.se) med ett e-post meddelande.

Hans-Peter
2023-09-16, 12:25
Hej Mikael!

Det skulle nu inte heller vara helt dumt om någon kunde utveckla det till Numbers som är Mac världens motsvarighet till Excel.