handdator

Visa fullständig version : Migrera Disgen till ny datorEje
2023-12-22, 09:19
Jag ska byta till en ny laptop. Datamapparna antar jag att jag bara kan kopiera över. Ny licensnyckel kan jag hämta. Men hur hanterar jag alla kartor

m00707
2023-12-22, 10:37
Gör istället en säkerhetskopia i gamla datorn mha disgens funktion.
Se till att kryssa i allt du vill ha med.
Läs sedan in den i den nya datorn.

Annars så har du förhoppningsvis lagt alla kartor i undermappen DgMap.
Och då kommer dom ju med i en vanlig kopiering.

Eje
2023-12-22, 14:13
Tack för dina råd. Jag tar med mig dem när jag installerar den nya datorn i mellandagarna. God Jul!

Edgar
2023-12-22, 17:37
Det beror på hur du har dina kartor lagrade. Om du har alla i DgMap, kommer de med när du kopierar datamappen, som Gunnar skriver här ovan. Om du däremot har dina Disgen-kartor i ett Kartförråd, som kan vara gemensamt för flera datamappar, måste du kopiera Kartförrådet separat till den nya datorn och sedan ange sökvägen dit i det nyinstallerade programmet.

Eje
2023-12-23, 08:55
Tack även för dina synpunkter Edgar