handdator

Visa fullständig version : Länka källor till gårdar



Eje
2024-01-05, 09:00
Jag börjar få så mycket käll- och arbetsmaterial så jag måste förbättra min digitala arkivstruktur. Jag funderar på att utnyttja panelen Arbetsmaterial mer när det gäller personer. Jag har också en hel del material som gäller gårdar eller byar. Det hade varit praktiskt om man kunde koppla panelen Arbetsmaterial till objekt i ortstukturen t.ex. via en knapp i ortfönstret. Jag funderar på en ”fräck” variant. Skapa en fiktiv släkt som följer ortstrukturen. Jag behöver bara ta med de ortsobjekt som har material att länka. Då får jag bl.a. tillgång till panelen Arbetsmaterial. Har någon ett alternativt förslag?

Christer
2024-01-11, 12:26
V i har funderingar inför en kommande version. Vi får se vart de leder.

kallstrand
2024-01-11, 16:24
V i har funderingar inför en kommande version. Vi får se vart de leder.

Jag använder idag ortstrukturen för att lägga in fastigheter, gravstenar mm. Efterlyser också något smidigt sätt för att kunna länka övrigt digitalt material, som exempelvis bouppteckningar plus mycket annat. Vi har ju "Arbetsmaterial" men tycker inte det fungerar så smidigt. Bör ju kopplas till DgPic för framtida säkerhet.

Vet att man kan länka från exempelvis till ArkivDigital till ortsregistret, men det här gäller framförallt egenscannat material t ex skolbetyg, nekrologer, brev mm.