handdator

Visa fullständig version : Sökning efter textsträng i källam13503
2024-01-13, 10:35
Med detaljerad sökning har jag sökt efter personer som har en notis med en Disgen-källa som innehåller en viss textsträng. Det verkar som att sökningen endast sker på den lägsta nivån, d.v.s. finns det ingen hänvisning i källan så söker den i källan, men om det finns en hänvisning i källan så söker den inte i källan, i stället söker den i hänvisningen i källan. Ska det vara så?

Exempel 1: Notis som har följande källhänvisning
Källa: Östuna AI:10 (1848-1850)
Hänvisning: ingen hänvisning i källan

Exempel 2: Notis som har följande källhänvisning
Källa: Östuna AI:10 (1848-1850)
Hänvisning: sid 81

Sökning på *Östuna* hittar personer med den första källhänvisningen, men inte den andra.

Torgny Larsson
2024-01-13, 23:28
Det har du rätt i. Felanmält #9304.