handdator

Visa fullständig version : ArbetsgruppPhryxe
2011-08-22, 16:00
Kan tänka mig att diskutera och lämna synpunkter på en Genealogisk databas (http://www.dis.se/sv/projekt/genealogisk-databas.html).

DanielBerglund
2011-08-24, 00:51
Det är välkommet! För närvarande är vi lite i limbo - tanken är att först formulera vad vi ska göra, och sedan gå ut öppet och försöka hitta fler intresserade. Det har dock inte passerat första stadiet, mycket pga mig. Jag gör så att jag tar det med dig via privat email till en början, med hopp om att vi snarast ska kunna återvända till offentliga kanaler som forum och wiki. Andra intresserade får gärna höra av sig här i forumet!

15948
2011-11-21, 19:06
Kan tänka mig att diskutera och lämna synpunkter på en Genealogisk databas.

Phryxe
2011-12-27, 14:20
Är projektet fortfarande i dvala? Läste nånstans (minns inte var) att man bestämt att födelse- och dödsuppgifter ska läggas i en databas på traditionellt sätt och att resten hamnar i en wiki ... Undrar om det är mer som är förutbestämt!?

m06015
2011-12-31, 09:41
Kongruensfall i släktforskning.
I matematik: Om 3 element i en triangel är lika med motsvarande element i en annan triangel så är trianglarna kongruenta.
I släktforskning: Om i databasen finns 2 giften där personernas namn är lika så är det förmodligen tal om dubbletter. Vi har nu en förbättrad version av Dubbelgångaren 2 som söker igen sådana dubblettkandidater. Det kan hjälpa oss att i databasen RGD ingående personer bara förekommer på ett ställe.

m06015
2012-01-01, 09:57
Vi fick ett oväntat resultat med dubblettsökning av par.
Personer som haft föräktenskapliga förbindelser och senare gift sig, eller gift om sig med samma person hamnar också i kandidatlistan som därför blir onödigt lång.

m06015
2012-01-02, 10:58
Nu har vi även åtgärdat detta det senaste problemet. Men har du, som läser detta, en riktigt stor databas så vill jag gärna testa den. Hör av dig!

tommypeters
2012-09-17, 22:20
Jag har ju testa Dubbelgångaren 2 och stora fördelen för min del jämfört med den inbyggda kontrollen i Family Tree Maker är att programmet inte kör alla kontroller på en gång. Här vet man att jag vid en körning ska kolla riktigheten i anmärkningen på ett visst sätt, mycket enklare än att två personer "på något sätt" anses vara samma. I FTM får man ju också ofta högsta säkerhetsgrad för dubblett vid det vanliga förhållandet att man har t.ex. bröderna Per Jonsson 1783-1785 och 1788-1836, det ger maxpoängen 1000 medan en verklig dubblett ofta får 900...

Det jag kunde märka som negativt med D2 var att om jag gjorde en mindre strikt kontroll för att hitta fler möjliga dubbletter så blev det ibland dubbletter i rapporten - samma möjliga dubblettpar förekom fler än en gång.

Fördelen med inbyggd kontroll, som i FTM, skulle ju vara att man kan klicka på ett namn i listan och direkt i programmet komma till den personen och ändra/ta bort den. men då kraschar ofta FTM...

Ett annat bra och användbart program är Genealogica Grafica: http://www.genealogicagrafica.nl/

m06015
2012-09-18, 09:00
Att i Dubbelgångaren 2012 samma dubblettpar förekommer fler än en gång har jag inte märkt. Däremot så kan en person återkomma i dubblettpar med andra personer.
Nu finns det också manual på norska och danska för den intresserade.
Välkomna, Runar

m11996
2012-09-19, 14:08
Jag har tidigare erbjudit mej komma med tips. Jag har lång erfarenhet av att registrera uppgifter i databas så jag vill gärna vara med på ett tidigt stadium.
Är det inplanerat något möte inom närmaste tiden?
Helge

Christer
2012-09-26, 20:46
Arbetsgruppen arbetar med ett material som ska presenteras för styrelsen i slutet av oktober månad. Om det faller väl ut så får vi anledning att återkomma med vad som behövs för att komma vidare.

Christer
2012-12-03, 22:09
Vi stänger denna diskussion efter som arbetsgruppen avslutat sitt arbete och ett projekt startat för det fortsättningen.