handdator

Visa fullständig version : Inklistrade notiser försvinnerm13503
2024-01-28, 16:16
Vid flera tillfällen har jag klippt ut en notis i levnadsbeskrivningen och klistrat in på en annan person. Denna notis har jag sen fortsatt att klistra in på flera personer, utan att ha tänkt på om den ursprungligen kommer från en kopierad eller utklippt notis.

Är det en kopierad notis, så går det bra.

Är det en utklippt notis, så är det bara den sista inklistringen som sparas. De föregående raderas utan att man blir uppmärksammad på det.

Önskvärt vore att notiserna inte försvinner, eller att man blir uppmärksammad på att så sker.

Hans-Peter
2024-01-30, 23:13
Men det ligger ju i själva kommandot: Klipper du ut det försvinner det från det ställe du klipper det från, kopierar du ligger det kvar såväl "original" som kopia. Så är det i alla Windows och för den delen även i Mac datorer.
Tänk bara på en tidning: Klipper du ut en artikel blir det ett hål i tidningssidan där artikeln satt, kopierar du artikeln är den kvar.

m00707
2024-01-31, 15:20
Håkan har rätt, det är ett fel här.
En notis som kopieras från person 1 kan klistras in hos person 2 och 3.
Men om man klipper ut notisen från person 1 och sedan klistrar in den hos först person 2 och sedan klistrar in hos person 3, så försvinner den från person 2.
Klistrar man sedan ånyo in hos person 2, så blir den borta från person 3.

m11916
2024-01-31, 16:32
Logiskt. Tänk på det som att klipp ut/klistra in är samma som att flytta och kopiera/klistra in är kopiera.

m00707
2024-01-31, 17:17
Nja, nu tänker vi inte på samma sak här.
Om jag klipper ut något så ska jag kunna klistra in detta på flera ställen.
Klipp ut hos person 1 (notisen ska försvinna).
Klistra in hos person 2 (notisen finns då här).
Klistra in hos person 3 (notisen finns då här, men ska väl då INTE bli borta hos person 2, jag har ju inte klippt ur den hos person 2).

Hans-Peter
2024-01-31, 17:48
Hej Gunnar!

Du har helt rätt. den skall försvinna från person 1 med skall så klart finnas på alla du klistrar in det på.

Edgar
2024-02-01, 08:09
Här finns två sätt att tänka, som båda är lika rätt:

1) Ta Hans-Peters exempel med tidningsklipp i #2 ovan. Då klipper man ut, men man har bara ett exemplar av det urklippta, som man därmed bara kan klistra in på ett ställe. Man kan testa att placera exemplaret på flera ställen innan man blir nöjd, men det urklippta exemplaret kan bara lämnas på ett ställe.

2) Här utgår man ifrån att det exemplar man klippt ut, kan kopieras i all oändlighet och därmed placeras på flera ställen. Det verkar vara den modell som känns mest intuitiv i den digitala världen.

Det går väl bra att leva med vilkendera som helst av de två. Men om man i 1) vill ta bort från ett ställe och sedan klistra in på flera ställen, då måste man först kopiera originalet för att klistra in på flera ställen, men man måste sedan ta bort det från ursprungliga stället. Därför kanske 2) är att föredra, det är ett digitalt exemplar man klipper ut och därför enkelt att kopiera in på flera ställen.

I 1) utgår man ifrån att vid "klipp ut" får man bara ett exemplar med sig, originalet.
I 2) utgår man ifrån att man får oändligt antal kopior med sig när man klipper ut. Verkar mer praktiskt.

Micael Frank
2024-02-01, 10:06
Om du gör ett urklipp eller kopiering i Windows eller Mac OS hamnar det i minnet och du kan klistra in det hur många gånger du vill oavsett vilket du väljer, dvs. det är samma sak - skillnaden är att urklippet tar bort originalet. Och det är naturligtvis det man som användare förväntar sig.