handdator

Visa fullständig version : Kartförråd fungerar inteEje
2024-02-11, 13:30
Jag har skaffat en ny dator och tänkte jag skulle använda Kartförråd. Har i kartfönstrets Inställningar angivit en sökväg och automatiskt fått upp strukturen närmast under. Sedan har jag kopierat en stor mängd häradsekonomiska kartor från USB-minnen till Kartförråd och testat att aktivera ett antal i Kartfönstret. Inga problem hittills. Jag ville också kopiera ett USB-minne med topografiska kartor till Kartförråd men då stötte jag på ett flertal problem. För SVB är det ett antal filer som inte kan kopieras p.g.a. felaktigt filnamn(?). Troligen fler kopieringsproblem. Jag har ju totalt över 9000 filer så till slut använda jag "masshanteringsverktyg" för att hoppa över allt som inte gick att kopiera. När jag sedan skulle välja underlagskartor från Kartfönstrets dialogruta så saknades naturligtvis ett antal filer. Jag lät programmet välja kartfiler bland de som visades i dialogrutans vänsterdel baserat på det område som visades i kartfönstret. När jag prövade att zooma så fick jag för samtliga karttyper felmeddelandet att motsvarande fil inte kunde öppnas (JPEG error #68). I loggen för underlagskartor ser allt riktigt ut inkl. zoomnivåer. Jag tolkar handledningen så att det ska vara tre nivåer mellan MapSpace och de enskilda filerna. Jag har prövat att både öka och minska antalet nivåer. Inget hjälpte. Slutligen provade jag att från dialogrutan istället importera en grupp SVE filer och sedan välja dessa. De visas utan problem. De hade dock importerats till DgMap.

Slutsats: 1. Det gick inte att problemfritt kopiera filer från USB-minnen till Kartförråd. 2. Det gick inte att visa kartor som ligger i Kartförråd. 3. Trots att jag i inställningarna har angivit sökvägen till Kartförråd så hamnar filer som importeras via dialogrutan i DgMap vilket DIS avråder ifrån i sin handledning.


Hur ska jag göra?

Eje
2024-02-14, 13:49
Detta problem är löst via en fadder