handdator

Visa fullständig version : Konvertering av källreferanser mellan AD och Riksarkivet?dis01762
2024-02-27, 14:35
Jeg har jobbet en stund med svenske slekter ved hjelp av ArkivDigital, som er et utmerket verktöy!
Mine kildereferanser i Disgen henviser jo sjölsagt til AD.
Så tenker jeg at dette materialet også skal deles med personer i slekten som ikke selv er aktive slektsforskere. Likevel vil de kunne ha glede av å se bildene fra de enkelte kildene, uten å måtte ha et abonnement hos AD.
Kildereferanser i både Riksarkivet og ArkivDigital viser jo til de samme kildene (kirkeböker, husforhör osv.) og til de samme sidene. Hos begge er referansene bygget opp stringent for å peke inn i de samme kildene. Men altså med litt forskjellig struktur.
Finnes det det derfor en enkel måte å konvertere kildereferanser hos AD som kan peke korrekt inn i samme kilde i Riksarkivet?

Torgny Larsson
2024-02-27, 19:55
Nej det finns inte. Det viktigaste med källreferenser är att de består av ett fullständigt namn på källan (t.ex. en kyrkbok eller dombok) plus en entydig hänvisning till rätt ställe i källan (t.ex. sida 123). Med dessa uppgifter skall läsaren alltid kunna hitta rätt, oberoende av om man använder AD, Riksarkivet eller tittar i originalet.
AID från AD och Bild-Id från Riksarkivet skall bara ses som en hjälp eller service i Disgen, som skapar en direkt länk till rätt sida.
Nu finns problemen mellan AD och Riksarkivet att de har olika benämning av källmaterialet och många gånger olika numrering av sidorna. Finns ett fysiskt sidnummer skrivet på sidorna så kan man ha turen att både AD och Riksarkivet använder detta som hänvisning. I en hel del fall saknar källreferenserna från AD resp. Riksarkivet kompletta namn, t.ex. saknas ibland län eller landskap. Ett annat problem är att AD skannar om källmaterial, då sidorna får annat AID och kan få annan sidnumrering.

Källreferens = Källa + Hänvisning

dis01762
2024-02-28, 11:35
Mange takk for utfyllende svar!

Torgny Larsson
2024-02-28, 11:51
Du är så välkommen!