handdator

Visa fullständig version : Kartan. Problem m.m.Eje
2024-03-05, 14:06
Jag ägnar mig åt att ge mina orter rätt koordinater. Möjligheten att lagra koordinaterna genom att välja och dra Positionera ort är ett mycket bra hjälpmedel. Egentligen tycker jag att hela kartfunktionen är imponerande. Dock följande problem:
1. När jag panorera kartan så åker även ortlistan upp och ner men inte synkront.
2. När jag valt kartor att visa så tar datorn mycket lång tid på sig innan kartorna visas. Detta gäller inte minst när även HEK-kartor ska visas. (Jag har en helt ny kraftfull laptop.)
3. Ovanstående tidsproblem blir extra stort om jag ändrar förstoring medan kartorna visas (med hjälp av mushjulet). Då lägger programmet ut kartorna för alla förstoringssteg mellan den tidigare storleken och den önskade nya. Det borde räcka att lägga ut kartorna för den nya storleken.
4. Ett närliggande problem gällande orter. När jag använder menyvalet Orter/Kontrollera och rätta orter så visas resultatet sorterat på lägsta ortnivå. Resultatet borde vara sorterat på samma sätt som ortträdet. Nu är listan mycket svåranvänd när man arbetar inom ett geografiskt område. Jag har svårt att se när en alfabetisk sortering på lägsta nivå är fördelaktig

Christer
2024-03-06, 11:34
Vilken Disgen-version har du?

Eje
2024-03-07, 08:19
Version 2023.3