handdator

Visa fullständig version : Spara textfiler (t.ex. MS Word dokument) i DgPic?Cronsell
2024-03-07, 11:51
Jag har ett stort antal textdokument som jag nu lägger in och hanterar i funktionen "Arbetsmaterial".
Det är allt möjligt som avskrifter av bouppteckningar, domstolshandlingar, nekrologer, etc.
Jag har valt att spara filerna i mappen DgPic tillsammans med bildfiler. Anledningen är att jag vill att textfilerna också ska säkerhetskopieras för att kunna återställas vid en ev. inläsning.
Förhoppningen är att samtliga kopplingar mellan länkarna som syns i Arbetsmaterial ska fungera automatiskt efter en återinläsning av säkerhetskopian.

Jag har dock inte lyckats hitta något annat skrivet i artiklar eller forum om huruvida detta är en lämplig hantering.
Har någon av er synpunkter eller råd?

60547
Uffe C.

Torgny Larsson
2024-03-07, 19:23
Tyvärr, det är inte så lyckat att lägga arbetsmaterial i DgPic.
Länkarna i rutan Arbetsmaterial är absoluta länkar, inte relativa som länkarna i notiserna är.
Exempel:
Länken i Arbetsmaterial
C:\Users\tlars\Disgen\Datamapp-Torgny-NY-Temp\DgPic\Text\A008-001-Not-FFF-Ola-Larsson-Boende.doc
Blir samma om du överför via säkerhetskopia till annan datamapp eller annan dator,
och då pekar det på DgPic i den tidigare datamappen (Datamapp-Torgny-Ny-Temp) - inte i den nya.

Tanken med arbetsmaterial är just att peka på en fil var den än ligger. Det kan vara en fil på din dator, en webbsida eller webbadress eller en fil i en molntjänst.

Jag har en separat mapp på min hårddisk, t.ex. My-SF-Disgen-Data, där jag har allt arbetsmaterial jag använder i Disgen. Då fungerar det på alla mina datamappar i min dator. Den måste jag då överföra separat till min andra dator när jag överför en Disgen-säkerhetskopia dit. Detsamma gäller ju kartförrådet.

Nu finns ju den nya funktionen Byrålådan i 2023.3 där man kan markera ett antal rader (bilder, länkar) (t.ex. till Arbetsmaterial) och med ett komando "ändra de valda filernas sökväg" ändra så de pekar rätt, om det nu råkat bli fel.

Men rådet är ändå att inte ha arbetsmaterial i DgPic.

Cronsell
2024-03-07, 23:20
Tack för hjälpen Torgny.
Det var enastående enkelt att kopiera filerna till en ny mapp på min dator och sedan använda "Byrålådan" för att ändra sökvägen till alla dokumenten med ett enda klick.

Nu gäller det bara att komma ihåg att säkerhetskopiera den nya mappen med dokumenten i regelbundet.

/ Uffe C.