handdator

Visa fullständig version : sökning med datum31581
2024-04-06, 12:19
Under förstoringsglaset finns sökning på ett antal olika kriterier.
Jag har två frågor:

Under sökning ort : Görs sökningen både i ortsdatabasen OCH om orten skrivits in utan koppling till den (finns ofta gamla registreringar innan det fanns en sådan)?

Under sökning datum från och med....Till och med: Jag sökte på 19500101 till och med 19501231 och tänkte mig att få träff på alla som har en datum under 1950.
Träffen blev 16153 personer födda från 908 till 2010 och döda från 1392 till 2022 dessutom kom alla beräknat, uppskattat, mellan .. och, datum som textnotis, o.s.v. med i resultatet. Inte riktigt vad jag tänkt mig.
Vad är svaret på fråga 1?
Vad gör jag för fel, fråga 2?

Christer
2024-04-07, 11:54
1. Detaljerad sökning ger personer som resultat. Således måste orten finnas i en notis för att personen ska hittas.
2. För att få ett sökresultat måste något registreras i Förnamn och/eller Efternamn registreras. Funkar även med jokertecken.

Torgny Larsson
2024-04-11, 08:07
Angående den detaljerade sökningen.
Om du skriver *Kyrkhult* i fältet ort i den detaljerade sökningen, får du alla personer där den textsträngen finns någonstans i ortsfältet i någon notis, oberoende av om du skrivit in orten för hand eller använt ortsträdet.

På DIS Syds Cafe (digitalt) igår diskuterade vi just skillnaden mellan denna sökningsvariant och att söka direkt på en ort i ortsträdet, alltså vilka personer där man i någon notis använt den orten i ortsträdet. Det vore ju intressant att jämföra dessa båda listor, men för samma person kan man både använt orten i ortsträdet i någon notis, och i någon annan notis skrivit direkt i ortsfältet.