handdator

Visa fullständig version : Utskrift med flera föräldrar och utskrift av första relationen.31581
2024-06-16, 20:53
När jag skriver ut en antabell utgående från adoptivfar och biologisk mor står det adoptivfar för denne och adoptivbarn för barnet men för den biologiska fadern står det inget.
Om jag i stället väljer utskriften utgående från biologiska föräldrar står det inte för moderns andra relation adoptivfar för adoptivfadern och under hans barn saknas adoptivsonen som jag gärna vill ha med även här (finns ju med som barn efter den biologiska pappan).
Finns det någon inställning att göra.

Vid utskrift står det efter FAR "första relation med efterföljande ana" och sedan räknas alla giften upp med alla barn i dessa giften och sist kommer Mor som kan komma flera sidor efteråt. Det borde finnas en hänvisning (namnet plus sidnummer och/eller generation plus nummer) till denna relation. Så här:
IX:237 Kjell Axel Svensson född 18971123...."Första relation med efterföljande ana IX:238 Marie Katrin Johansson Svensson" och för modern bör det då stå: "Första relation med föregående ana IX:237 Kjell Axel Svensson" ...
Ibland finns det 3 hustrur med vardera 4-6 barn och då kommer första barnkullen flera sidor efter modern till den. Möjligt att ställa in på något sätt??

ingera
2024-06-18, 14:15
Det finns "inställningar". Efter val av utskrift , forstätt. Knappen "Inställningar" finns till höger i knappraden
Inställningarna är lite olika för de olika utskrifterna.
Ta och gå igenom alla flikar i Inställningar. Det finns mycket som går att ändra.

För Ansedel går det att få barnen att tillhöra rätt relation bl.a.